Gönderen Konu: milli parklar 2016/2017 av turizmi kapsamı uygulama talimatı  (Okunma sayısı 1616 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı M.Ali AKDAĞCIK

  • Dost Avcı
  • *****
  • İleti: 508
  • Karma: 0
2016-2017 AV YILI (1 NÝSAN 2016-31 MART 2017)
AV TURÝZMÝ UYGULAMA TALÝMATI

I.   AVINA ÝZÝN VERÝLEN AV ve YABAN HAYVANI TÜRLERÝ, AVLANMA TARÝH ve ZAMANI ile SÜRESÝ

1.   Avına izin verilen türler

A) Büyük memeli av ve yaban hayvanları
a) Anadolu yaban koyunu
b) Yaban keçisi
c) Çengelboynuzlu dağ keçisi
ç) Kızıl geyik
d) Melez yaban keçisi
e) Karaca
f) Yaban domuzu

B) Yırtıcılar
a) Çakal
b) Tilki

2.   Avına izin verilen av ve yaban hayvanlarının cinsiyeti
a) Erkek bireylerin avlanması esastır. Yaban domuzu (üreme döneminde bek avı hariç), çakal tilki ve çengelboynuzlu dağ keçisinin dişi bireyleri cezalı avlama olarak işlem görmez.
b) Gerekli görüldüğünde dişi bireylerin avına komisyon karar verir.

3.   Avlanma dönemi, zamanı, süresi ve şekli
a) Av ve yaban hayvanlarının avlanma dönemi Tablo 1:’dedir.
b) Yaban domuzu ve ayı bek avları mücadele amaçlarına yönelik olmak üzere ay ışığında yapılabilir.
c) Avlanma süresi birbirini izleyecek şekilde; yerli avcılara karaca için 3, diğer türler için 5 ve yabancı avcılar için 10 gündür. Ok-yay ile 7 gündür.
ç) Av organizasyonları, bek ve yürüyüş avı şeklinde yapılır. Ancak sürek avlanma şekli yaban domuzu, çakal ve tilki’de uygulanır.
d) Yaban domuzu sürek avında av köpeği kullanılabilir.
e) Mücadele amaçlı yaban domuzu sürek avı; sadece mücadele amaçlı olarak MAK kararında belirlenen usul ve esaslarla yapılır.

Tablo 1: Türlere göre avlanma tarihleri-dönemleri
Av ve yaban hayvanları   Başlama Tarihi   Bitiş     Tarihi   Ocak   Þubat   Mart   Nisan   Mayıs   Haziran   Temmuz   Ağustos   Eylül   Ekim   Kasım   Aralık
Anadolu yaban koyunu   01.09.2016   31.01.2017   X                        X   X   X   X
Çakal   20.08.2016   31.01.2017   X                     X   X   X   X   X
Çengelboynuzlu dağ keçisi   01.08.2016   31.01.2017   X                     X   X   X   X   X
Karaca   01.05.2016   31.10.2016               X   X   X   X   X   X      
Kızıl geyik   01.09.2016   31.01.2017   X                        X   X   X   X
Tilki   15.10.2016   15.01.2017   X                           X   X   X
Yaban
keçisi   Teke ve HB-Þ    01.08.2016   31.03.2017   X   X   X               X   X   X   X   X
   Melez   01.08.2016   31.03.2017   X   X   X               X   X   X   X   X
   Dişi Birey   01.07.2016   31.01.2017   X                  X   X   X   X   X   X
Yaban                      domuzu   Sürek    01.09.2016   20.02.2017   X   X                     X   X   X   X
   Bek    01.04.2016   31.03.2017   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X
   Mücadele   2016-2017
MAK kararı                                    

4.   Sonradan av turizmi kapsamına alma
Avına izin verilen av ve yaban hayvanlarının dışındaki türlerin veya izin verilen sahaların dışındaki sahaların av turizmi kapsamına alınması durumunda, av organizasyonlarıyla ilgili kurallar komisyon tarafından belirlenir, duyurulur ve “www.milliparklar.gov.tr” internet adresinde yayımlanır.

II.   TANIMLAR ve KISALTMALAR

5.   Tanımlar
a) Acente         : Av turizmi izin belgeli seyahat acentesi
b) Avlama ücreti      : Her bir av veya yaban hayvanının trofe veya ağırlığı ya da puanlamaya göre belirlenen standart ücret  
c) Avlanma izin ücreti   : Her bir av veya yaban hayvanı türüne göre, bu kararlar kapsamında belirlenen sayı kadarının avlanma hakkını elde etmek için belirlenen ücret
ç) Avlanma zamanı      : Gün doğumundan bir saat öncesi ile gün batımından bir saat sonrası arasında kalan zaman
d) Bölge müdürlüğü      : Bakanlık Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü
e) Cezalı avlama      : Her tür için belirlenmiş avlanabilecek yaş, cinsiyet ve trofe niteliklerinin dışındaki bireylerin avlanması durumu
f) Cezalı avlama ücreti   : Türlerin belirlenen niteliklerinin (yaş, cinsiyet, trofe) dışındaki bireylerin avlanması durumunda belirlenen ücret
g) Genel müdürlük      : Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü
ğ) Ýhale bedeli      : Ýhaleye konu işin ihalesinin yapılmasından sonraki rekabet sonucu oluşan KDV dahil bedel
h) Ýhale muhammen bedeli: Ýhaleye konu iş için komisyonca belirlenen, her türün kendi tablosunda yeralan tahmin edilen KDV hariç bedel
ı) Ýl geneli         : YHGS, devlet avlağı ve örnek avlak dışında kalan sahalar
i) Kanun      : 1/7/2003 tarihli ve 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu
j) Katılım payı      : Avlama ücretlerinden, Yönerge kapsamında işbirliği yapılan yerleşim birimlerine aktarılan pay
k) Kazık boynuz      : Boynuzu olmayan ya da tek boynuzu olan erkek kızıl geyik;  boynuzu çubuk şeklinde ve sürgünsüz ya da boynuzu çubuk şeklinde ve sürgünsüz, dip kısmında gül denilen kısmı bulunmayan boynuz

                
                                            
                                          Þekil 1: Kazık boynuzlu kızıl geyik

l) Melez yaban keçisi   : Kültür ırkı keçi ile yaban keçisinin çiftleşmesi sonucu oluşan bireyler
m) Müdürlük      : Bölge müdürlüklerine bağlı ildeki şube müdürlüğü
n) Planlanan devlet avlağı   : Ön etüt raporu hazırlanıp kotası belirlenerek, 1/25.000’lik haritalara işlenip devlet avlağı olarak tesis aşamasına gelmiş ancak onaylanma aşamasında/onaylanmamış olan avlak
o) Trofe         : Av ve yaban hayvanının boynuz, diş, post ve benzeri hatıra değeri taşıyan parçaları
ö) Trofe ücreti      : Her bir av ve yaban hayvanı türü için standart ücretin dışındaki ölçüm, güzellik puanı, tartım sonucu oluşan nitelik; artı trofe değeri
p) Toplam avlama ücreti   : BP+KP= Bakanlık payı ve katılım payı ücreti ile KDV toplamı
r) Yabancı         : T.C. devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan kişiyi
s) Yerleşim birimi      : Kendisine ulaşan karayolları üzerinde sınırları belirlenmiş olan yerleşme, çalışma ve barınma amacıyla insanların yararlandıkları yapı ve tesislerin bir arada bulunduğu, karayolu trafiğine etkileri tespit edilmiş ve idari taksimatla belirlenmiş olan, bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu, belde belediyesi ve köy tüzel kişilikleri ile büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçe belediyesi
ş) Yönerge         : 2014-3 sayılı Av Turizminde Katılım Payı Yönergesi
  
6.   Kısaltmalar
AÜ: Avlama ücreti, AÝÜ: Avlanma izin ücreti, KDV: Katma Değer Vergisi, MAK: Merkez Av Komisyonu, YHGS: Yaban Hayatı Geliştirme Sahası, DA: Devlet Avlağı, GA: Genel Avlağı, OÝM: Orman Ýşletme Müdürlüğü, OÝÞ: Orman Ýşletme Þefliği, TL: Türk Lirası, MYK: Melez yaban keçisi, HB-Þ: Hatalı boynuzlu veya şelek yaban keçisi (teke), KBKG: Kazık boynuzlu kızıl geyik, GARVÖT: Günlük Avlanma Raporu ve Ödeme Taahhütnamesi, ABF: Av Bildirim Formu, AVBÝS: Avlak Yönetimi Bilgi Sistemi.

III.    GENEL HÜKÜMLER

7.   Kota ücretlendirme, kullanım ve değerlendirme
a) Her avcıya, yaban keçisi, melez yaban keçisi, çengelboynuzlu dağ keçisi, kızıl geyik ve HB-Þ, KBKG ve karaca kotalarından birer kota; kotaların boş olması/boşalması durumuna göre istemde bulunulan kadar daha kota tahsis edilebilir.
b) Karaca ve yaban domuzu hariç yabancı avcı kotaları ihale edilir. Karaca ve yaban domuzu kotaları tahsis edilir. 19. maddenin (b) ve (c) hükümleri saklıdır.
c) Yerli/yerel avcı kota tahsisinde aşağıda belirtilen avlama ücreti uygulanır:
1. Avlama ücretinin %50’si ve avlanma izin ücretinin tamamı peşin alınarak tahsis edilir.
2. Av veya yaban hayvanının avlanması durumunda avlama ücretinin geriye kalan  %50’si avcı tarafından ödenir.
Avlayamama ya da iptal durumunda avcıdan ek ücret alınmaz ve peşin alınan avlama ücretinin %50’lik tutarı da iade edilmez.
3. Melez yaban keçisinde avlama ücretinin %50’si peşin alınır.
4. Yaban keçisinde 100 cm’e, çengelboynuzlu dağ keçisinde 89,99 puana, kızıl geyikte 8.00 kg’a, karacada 250 g’a kadar olan avlama ücretinin %50’si peşin alınır.
5. HB-Þ veya KBKG kotalarının tahsisinde peşin avlama ücretlendirmesi uygulanmaz.
d) Boşta olan ya da boşalan kotalar ve yabancı avcı karaca kotaları ile devlet misafiri/ diplomatik kimlik kotalarında da aynı uygulama yürütülür.
e) Ýşletilen örnek avlaklar ve devlet/planlanan devlet avlağı ile mücadele amaçlı yaban domuzu av organizasyonlarında, her 1 (bir) yaban domuzunun avlama ücretinin tamamı peşin alınarak tahsis edilir.
f) Boşta olan veya boşalan tüm kotaların trofe ücreti daha sonra ödenir.
g) Avlayamama ya da iptal durumunda kotalar aşağıdaki sayı kadar kullandırılır:
1. Tahsis edilen kotalar ile avlanma kotası ihale edilen sahalarda 1 kota en fazla 2 kez
2. Boşta olan veya boşalan yerli/yerel avcı kotaları yerli/yerel avcıya 2, yabancıya 1 kez
3. HB-Þ ve KBKG kotaları 1 kez
4. Yaban domuzu kotaları 1 kez.
ğ) Avlayamama ya da iptal durumunda, kotanın ikinci kez kullanımının ne zaman yapılacağı mevzuat doğrultusunda belirlenir ve müdürlük/şeflik tarafından uygulanır.
h) Yaban keçisi ya da kızıl geyik kotası tahsisi yapılan ya da avlanma kotası ihale edilen sahalarda; HB-Þ ya da KBKG avlanması durumunda kota kullanılmış sayılır.
ı) Bakanlığımız ihalelerinden yasaklama kararı verilen acentelere yasaklama süresince, yerli/yerel/yabancı avcı kotası ile planlanan dahil devlet avlaklarında kota tahsisi yapılmaz.  
i) Yerli avcı kotaları ile karaca kotalarının tahsisi Genel Müdürlükçe yapılır; yerel avcı kotasının hangi avcıya tahsisinin yapılacağı Bölge Müdürlüğünce belirlenir, müdürlükçe tahsis işlemi yapılır. Yaban domuzu kotalarının kullandırımı müdürlükçe yürütülür.
j) Yabancı avcılık belgesi sahibi Batı Trakyalı Türkler, yerli veya yerel avcı kotasına başvurur, yerli veya yerel avcı ücretleri uygulanır.
k) Av organizasyonlarının örtüşmesi durumunda, acentelerin veya bireysel müracaat eden avcıların avlanacağı alanlar müdürlükçe belirlenir.
l) Yerel avcı kotasının olduğu bazı sahalara ilin mülki sınırı içerisinde, bazı sahalara ise sahanın bağlı olduğu ilçe/ilçelerde 8 yıldır ikamet eden avcılar müracaat edebilir. Bu durum müdürlükçe kararlaştırılır.
m) Avlanan tüm bireylerin fotoğrafı, görevli personel ile av kılavuzu, avcı ve acente personeli olacak şekilde ilgililer tarafından çekilir ve dosyalarında saklanır. Fotoğraflar, orijinal ve manipüle edilmemiş, 4 adet farklı açılardan tarih ve saati gösterecek şekilde çekilir.
n) Avlananın HB-Þ veya KBKG olup olmadığının belirlenmesi ve kayıt altına alınması amacıyla bu durumu ortaya koyan 4 adet farklı açılardan tarih ve saati gösteren fotoğraf makinesiyle fotoğrafı çekilir. Bu fotoğraflar orijinal ve manipüle edilmemiş 3 takım olur: Birer takım avcıda, isteklide kalır ve diğer takım müdürlükte kayıt altına alınır. Bir takım da Genel Müdürlüğe gönderilir. Fotoğraflarda görevli personel ile avcı, acente personeli de yeralır. Bu trofe; müdür veya şef tarafından ölçümlendirilir ve GARVÖT ile kayıt altına alınır.
o) Devlet avlağı veya planlanan devlet avlağında alan büyüklüğüne göre av organizasyonu yapacak acente sayısı; alanı 20.000 ha altında 1; 20.001-30.000 ha büyüklüğünde 2; 30.001 ha üzerindeki olanlarda 3’tür.
Yaban domuzu av organizasyonunun başarıyla sonuçlandırılması amacıyla, devlet avlağı ya da planlanan devlet avlağı olarak kota verilen sahalarda kaç avcıya izin verilebileceği müdürlükçe belirlenir.
ö) Kota tahsisi yapılan sahalarda yerli/yerel avcılar, acente aracılığıyla da avlanabilir.
p) Yerli/yerel avcıların av organizasyonunun yapılacağı sahada/avlanma düzeninde, beraberlerinde en fazla 1 (bir) refakatçi olabilir. Av organizasyonuna avcı dışında katılacak kişilerin haklarında av suç/kabahat tutanağı düzenlenmemiş olması gerekmektedir. Av sucu/kabahati düzenlenmiş olanlar, bu suçu/kabahati işlemediğine dair mahkeme kararı olması durumunda katılabilir.

8.   Boşta olan veya boşalan yerli ve yerel avcı kotalarının değerlendirilmesi
a) Ýhale kotasının olmadığı sahalarda boşta olan veya boşalan HB-Þ ve KBKG hariç yerli/yerel avcı kotaları, yerli avlama ücretinin % 50 fazlası karşılığında öncelikli olarak acentelere verilebilir. Acenteler talepli olmaz ise bu kotalar yerli/yerel avcılara yerli avcı ücretiyle tahsis edilir.   
b) Avlanma kotası ihale edilen sahalarda boşta olan veya boşalan yerli/yerel avcı kotaları, öncelikli olarak o sahadaki işleticiye sonrasında da diğer acentelere ihale bedelinden, talep olmaması durumunda ise yerli/yerel avcılara yerli avcı ücretlerinden tahsis edilir.

9.   Yabancı avcı kotalarının değerlendirilmesi ve acenteler tarafından kullanımı
a) Yabancı avcı karaca kotalarının tahsisinde; sahanın büyüklüğü, acente sayısı, avcı güvenliği gibi kriterler dikkate alınır.
b) Ýhalelere, av turizmi kapsamındaki av organizasyonlarından en az birisini başarıyla tamamlayan ve bunu kanıtlayan acenteler katılır.
c) Avlanma kotası ihale edilen sahalarda ücretler ihale şartnamesinde belirtilir.
ç) Her bölge müdürlüğünün görev alanındaki illerin ihaleleri, katılımın artırılmasının sağlanması amacıyla bölge müdürlüğünün bulunduğu ilde yapılır ve ihale tarihleri bu kapsamda belirlenir. Ýhaleler 15 Haziran-15 Temmuz 2016 döneminde yapılır. Ýhale süreci, 2886 sayılı Devlet Ýhale Kanunu kapsamında müdürlüklerce yürütülür.
d) Ýhaleyi yapan idare, ihale tarihlerini Genel Müdürlüğe ve TÜRSAB’a derhal bildirir.
e) Avlanma kotası ihale edilen sahalarda, izin verilen av veya yaban hayvanı sayısından fazla avlanması durumunda (dişi, yavru, erkek); bir kotanın ihale bedelinin 4 katı bedel ödenir.
f) Kota tahsisinin yapıldığı yerli veya yerel kotası olan ya da avlanma kotası ihale edilenlerin dışındaki sahalarda, izin verilen av veya yaban hayvanının kotasından fazla dişi, yavru veya erkek birey avlanması durumunda; yerli veya yerel için yerli, yabancılar için ise belirlenen avlama ücretinin 4 katı bedel ödenir. Dişi birey avında ise tazminat bedeli uygulanır.
g) Ýhale edilip alıcısı olmayan kotalar yerli/yerel avcılara; yabancı avcı ücretleri karşılığında 7. maddede tanımlanan ücretlendirmeyle tahsis edilir, bu kotalar acentelere kesinlikle tahsis edilmez.
ğ) Yabancı avcı karaca kotalarına başvuru olmaması ya da boşalması durumunda, bu kotalar yerli/yerel avcılara tahsis edilir.
h) Acenteler belirlenecek tarihe kadar ücretlendirmeyi yapar, yapılmaması durumunda talepleri karşılanamayan diğer acentelere kota tahsis edilir. Bundan sonra da kotanın boş olması durumunda bu kotalar, acentelere bağlı olmaksızın avlanacak yabancı avcılık belgesi sahibi yabancı avcılara, yabancılar için belirlenmiş ücretlerle ve kişisel başvuruda bulunan yerli/yerel avcılara yerli avcılar için belirlenmiş ücretlendirmeyle kullandırılabilir.

10.   Devlet misafiri-diplomatik kimlik kotaları
a) Devlet misafiri-diplomat kimliğine sahip yabancılar, tablolardaki yabancı avcı ücretleriyle avlanır.
b) Başvuru, Dışişleri Bakanlığınca Genel Müdürlüğe yapılır ve izin belgeleri Genel Müdürlükçe düzenlenir.
c) Devlet misafiri ve diplomatik kimlik sahibi yabancı avcı ücretlendirilmesinde karşılıklılık ilkesi ve uluslararası sözleşme hükümleri saklıdır.

11.   Trofe ölçümü, puanlama ve tartım
a) Bütün türlerin trofelerinin ölçüm, puanlama veya tartımları; Bakanlık görevlisince yapılır ve av kılavuzu, yerli/yerel avcı veya acente temsilcisiyle birlikte kayıt altına alınır.
b) Avlanan tüm bireylerin ölçümleri, türlerin ölçüm şeklinde belirtildiği gibi eksiksiz yapılır,  av turizmi izleme ve bilgi cetveline işlenir.
c) Tablo:2’deki türlerin trofe ölçüm, puanlama veya tartımının Bakanlık görevlisince/ görevlisine yapılmaması/yaptırılmaması durumunda cezalı avlama ücreti uygulanır. Gerektiğinde trofeye el konulur.
ç) Trofenin tartıma hazır duruma getirilmesiyle ilgili tüm işlemler avcı veya acente tarafından yapılır.
d) Boynuz ve diş ölçümü ile tartım türlere göre aşağıdaki gibi yapılır:
1. Yaban keçisi ve melez yaban keçisi ile HB-Þ   : Boynuz kökünden boynuz ucuna kadar dıştan dışa yaş boğumları üzerinden mezura bastırılmadan yapılır.
2. Çengelboynuzlu dağ keçisi         : Ölçüm, en geç 2 iş gününde milimetrik olarak yapılır. Ýki boynuz arasındaki açıklığın ölçümü kaynatmadan önce yapılır.
3. Kızıl geyik                  : Tartım kafatasının alt çenesinin alınması ve kaynatılmasından, temizlenmesinden sonra g cinsinden yapılır.
4. Karaca                  : Trofe ağırlığı, trofenin kaynatılmasından 24 saat sonra alt çene hariç kafatasının tamamının g cinsinden tartılıp toplam ağırlıktan 65 g düşülmesiyle belirlenir. 24 saat dolmadan tartımın yapılmasının istenmesi durumunda; tartım anındaki ağırlık dikkate alınarak toplam ağırlıktan 65 g düşülerek ağırlık belirlenir.
5. Yaban domuzu               : Diş ölçümü, kafatasının kaynatılıp dişlerin kafatasından ayrılmasından sonra yapılır.
e) Kızıl geyikte tartım en geç 10 iş günü içinde tamamlanır.
f) Yaban keçisi, melez yaban keçisi, HB-Þ ve Anadolu yaban koyununun boynuz uzunluğunun ölçümünde, 0,5 cm ve yukarısı 1 cm; karaca trofesinin tartımında, 0.5 g ve yukarısı 1.0 g olarak işlem görür.

Tablo 2: Ölçüm, tartım veya puanlama yapılmaması
Trofenin ölçümünün, tartımının, puanlamasının yaptırılmaması durumunda alınacak
cezalı avlama değerleri
Tür   Durum   Ücret
Yaban keçisi   Trofenin ölçümünün yaptırılmaması   Avlama ücreti
Kızıl geyik   Trofenin tartımının yapılmaması   12,01 g ve fazlası trofe ücreti
Karaca   Trofenin tartımının yapılmaması   501 g ve üzeri trofe ücreti
Çengelboynuzlu dağ keçisi   Puanlamanın yaptırılmaması   100 ve üzeri puan trofe ücreti
HB-Þ   HB-Þ kotası tahsis edilip trofenin HB-Þ olup olmadığının belirlenmemesi   Yaban keçisi avlama ücretinin 2 katı
KBKG   KBKG kotası tahsis edilip trofenin KBKG olup olmadığının belirlenmemesi   Kızıl geyik avlama ücretinin 2 katı

12.   Yönerge doğrultusunda katılım payı
a) Katılım payı, Yönerge doğrultusunda verilir.
b) Katılım payı aşağıdaki şekillerde verilir:
1. KDV hariç avlama ve trofe ücretinden
2. Avlanma kotası ihale edilen sahalarda ihale muhammen bedelinin artırımlı miktarı ve trofe ücretinden
3. Yaralanan av veya yaban hayvanından
4. Ýkinci kez izin verilen türlerde, birinci av organizasyonunda avlama ya da yaralamanın olmadığı durumlarda, birinci ve ikinci izinlerle av organizasyonun yapıldığı yerleşim birimlerine
5. Yönergenin 8. maddesi kapsamında, katılım payının KDV hariç 400 TL ve altında olması durumunda av organizasyonunun yapıldığı yerleşim birimlerine eşit şekilde.
c) Yerleşim birimlerine, makbuz (Gelir veya tahsilat makbuzu, harcama pusulası gibi) karşılığı ödeme yapılır; makbuz verilmemesi durumunda katılım payı ödenmez. Katılım payının ödenmesinden sonra makbuz verilmemesi durumunda katılım payı geri alınır.
ç) Cezalı avlamadan katılım payı verilmez. Cezalı avlanmanın olduğu av organizasyonlarında
avlanma izin ücreti de dahil olmak üzere tüm ücretlerden katılım payı ödenmez.
d) Av organizasyonu yapılacak sahada mülki alanı bulunan yerleşim birimlerinden herhangi birinden bir temsilcisinin organizasyona katılımı esas olup, katılan temsilcinin GARVÖT’ü imzalaması zorunludur.

13.   Yasak ve güvenlik bölgeleri
Av organizasyonlarıyla ilgili, 18.12.1981 tarihli ve 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu ve bu kanunun uygulanmasına ilişkin Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Yönetmeliği ile 15.7.1950 tarihli ve 04/04/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu hükümleri saklıdır. Ýhale edilen sahalarda 2886 sayılı Devlet Ýhale Kanunu uygulanır.

14.   Örnek avlaklarda avlanma ve yetkilendirme
a) Örnek avlaklarda avlanma, planındaki yıllık hasat tablosuna göre yapılır.
b) Örnek avlak işleticisinin acente olmaması durumunda, örnek avlak işleticisinin belirleyeceği acente/acenteler, yerli veya yabancı turist avcılar için av organizasyonları yapabilecektir. Bu amaçla; örnek avlak işleticisi acenteyi, örnek avlağında yerli veya yabancı turist avcılar için av organizasyonları yapabileceğini içerir yetkilendirme dilekçesini en geç izin başvurusundan önce müdürlüğe verir.

IV.   ÜCRETLER ve CEZALI AVLAMA ile YARALAMA

15.   Para birimi, KDV, iade
a) Tüm ücretler TL cinsinden olup % 18 KDV oranı uygulanır.
b) Tüm avlama ücreti ve trofe ücreti ile Tablo:4’deki cezalı avlama ücretleri KDV hariçtir.
c) Avlanma izin ücreti KDV dahildir.
ç) Avlanma izin ücreti iade edilmez.
d) Avlama ücreti iade talepleri bu maddenin (e) ve (f) fıkraları kapsamında il şube müdürlüklerince 15 gün içerisinde değerlendirildikten sonra iade edilir.  
e) Kota tahsisi yapılan yerli/yerel avcı ile avlanma kotası ihale edilenlerin dışındaki kotanın tahsis edildiği avcılara, aşağıdaki koşullardan en az birinin gerçekleşmesi durumunda peşin olarak tahsil edilen %50 oranındaki avlama ücreti iade edilir:
1. Avcının ölümü
2. Av organizasyonuna katılmasını engelleyici hastalık ya da trafik kazasıyla ilgili durumun heyet raporuyla kanıtlanması
3. Doğal afetler
4. Kanuni grev
5. Salgın hastalık  
f) Yerli/yerel avcıların av organizasyonlarıyla ilgili, 18.12.1981 tarihli ve 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu ve bu kanunun uygulanmasına ilişkin Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Yönetmeliği hükümleri saklı olup, bu mevzuat hükümlerinin uygulanacağı veya bu yönde sorun oluşturan sahalarda av organizasyonundan önce güvenlik birimleri ve mülki amirliklerle iletişim kurulduktan, yazılı onay alındıktan sonra av organizasyonları yürütülür. Olumsuz bildirim olmadığı sürece onaylanmış kabul edilir, alay komutanlığı veya mülki amirliklerden olumsuz resmi bildirim yapıldığında peşin alınan avlama ücreti iade edilir.
g) Ýhale edilen kotalarda avlama ücreti ile ilgili iş ve işlemlerde, 2886 sayılı Devlet Ýhale Kanunu hükümleri geçerlidir.

16.   Avlanma izin ücreti
a) Avlanma izin ücreti her bir av veya yaban hayvanı için ayrı ayrı alınır.

 Tablo 3: Türlere göre avlanma izin ücreti (TL, KDV dahil)
Av ve yaban hayvanının türü   Yabancı   Yerli/Yerel
Anadolu yaban koyunu    1000   0
Çengelboynuzlu dağ keçisi    300
Karaca    150
Kızıl geyik    Boğa   750   350
   Kazık boynuzlu boğa   350
Melez yaban keçisi    350
Yaban keçisi      Erkek birey   400   300
   Dişi birey   100
   HB-Þ   0   100
Yaban domuzu    1. Ýşlettirilen Örnek Avlak
"Bek Avı"; "Sürek Avı"; Birlikte
2. Devlet Avlağı (Planlanlanan Devlet Avlağı da dahil)
"Bek Avı"; "Sürek Avı"; Birlikte
3. Ýşletilen Örnek Avlaklar "Bek Avı", "Sürek Avı; Birlikte
4. Mücadele Amaçlı Sürek Avı    

25

Özel Avlaklar      25   0
Kanatlı Avlakları   Ýşlettirilen/Ýşletilen Kanatlı Örnek Avlağı   25   0
Diğer türler   Çakal ve Tilki   25


17.   Avlama ücreti ve trofe ücreti
a) Avlama ücretlerine et bedeli-değeri dahildir.
b) Yerel avcılar, HB-Þ ve KBKG hariç olmak üzere yerli avcılara uygulanan avlama ücretinin % 50' sini ödeyerek avlanabilir. Bu indirim kızıl geyikte 8,00 kg’a kadar, yaban keçisinde 100 cm’ye kadar, çengelboynuzlu dağ keçisinde ise 89,99 puana kadar geçerlidir. Bunun üzerindeki değerler için yerel avcılara herhangi bir indirim uygulanmaz, yerli avcı ücreti uygulanır. Bireysel olarak yaban keçisi avlayacak sadece yerli avcılara, cezalı avlama ve ertelemeler hariç 20 Kasım-25 Aralık dönemi dışında av organizasyonu sonuçlandırmaları durumunda yalnızca avlama ücretlerinde % 20 indirim uygulanır.
c) Yerel avcılara; HB-Þ ve KBKG yerel avcı avlama ücretinde hiçbir indirim uygulanmaz.
ç) Tahsil edilen ücretler dışındaki tüm ücretler av organizasyonunun sonuçlandığı tarihi izleyen beş işgünü içinde GARVÖT’e dayanarak hazırlanacak ABF tahakkuk ettirilir.  Bu ücretler bildirim tarihinden itibaren 15 gün içinde tahsil edilir. 15 gün içinde tahsil edilemeyen ücretlerle ilgili olarak mevzuat hükümleri uygulanır.
d) Ýhale edilen kotaların dışında tüm av organizasyonlarında, 2016-2017 av yılında Bakanlığımıza ödediği KDV hariç avlama ücreti toplamı 75.000 TL’yi geçen acentelere, 75.000 TL’nin üzerinde yaptıracağı her yaban domuzu av organizasyonunda avlama ücretlerine % 30 oranında indirim uygulanır. Taleple ilgili belgelerin Genel Müdürlüğe ibraz edilmesi durumunda 2016-2017 av yılında bu indirim oranları uygulanır.

18.   Cezalı avlama ve yaralamalarda ücretlendirme
a) Avlanma kotası ihale edilen sahalarda cezalı avlama ve yaralama ücretlendirmeleri, ihale şartnamesinde yer alır.
b) Tüm cezalı avlanmalarda Tablo:4’deki “Cezalı Avlama Ücreti” ayrıca tahsil edilerek uygulanır.
c) Yaralanan av veya yaban hayvanı avlanmış olarak işlem görür. Yaralama; avlanma kotası ihale edilen sahalarda ihale bedeli, diğer sahalarda avlama ücretidir.
ç) Yerel avcılara; cezalı ve yaralama durumlarında indirim uygulanmaz.

 Tablo 4: Cezalı avlama durumu ile cezalı avlama ücreti

Tür   Cezalı Avlama Durumu   Cezalı Avlama Ücreti
(TL, KDV hariç)
Anadolu yaban koyunu    Dişi veya 6 yaş ve altındaki erkek bireylerin avlanması   Ýhale bedelinin % 50 fazlası
Çengelboynuzlu dağ keçisi    6 ve 6 yaşın altındaki bireylerin avlanması   100 ve üzeri puan ücretinin 2 katı
Hatalı boynuzlu-
Þelek teke   HB-Þ tahsis kotasıyla avlanan avcının yanlışlıkla avladığı tekenin hatalı boynuz ya da şelek teke olmaması   HB-Þ tahsis kotasıyla yanlışlıkla avlanan tekenin hatalı boynuzlu ya da şelek teke olmaması durumunda yaban keçisi için belirlenen cezalı avlama ücretinin %50 fazlası
Karaca
   0-4 dahil yaşındaki bireylerin avlanması   501 g ve üzeri ücretinin % 50 fazlası
Kazık boynuzlu boğa   Kazık boynuzlu kızıl geyik kotası tahsis edilip normal kızıl geyik bireyinin avlanması   Tahsisin kazık boynuzlu kızıl geyik olarak yapılıp normal kızıl geyik bireyinin avlanması durumunda, kızıl geyik için belirlenen cezalı avlama ücretinin %50 fazlası
Kızıl geyik
   Yavru ve dişiler ile 5 ve altındaki çatallı erkek kızıl geyiğin avlanması   Tablodaki avlama ücretinin 2 katı
Melez yaban keçisi    a) Yavru (0-3 yaş) ve dişilerin avlanması
b) MYK kotası tahsis edilip yaban keçisinin erkek bireyinin avlanması    a) Avlama ücretinin % 50 fazlası
b) MYK kotası tahsis edilip yaban keçisinin erkek bireyinin avlanması durumunda; avlanan tekenin trofe özelliklerine bakılmaksızın yaban keçisi için belirlenen cezalı avlama ücreti
Yaban keçisi
   Dişi veya 7 yaş ve altındaki erkek bireylerin avlanması   Tablodaki avlama ücretinin 2 katı
Yaban domuzu
Bek avı   Dişi ve yavru avlanması   1 yaban domuzu avlama ücretinin          % 50 fazlası
Yaban domuzu
Sürek avı   Önde giden anaç, en yaşlı dişi yaban domuzunun avlanması   


V.   TÜRLERE GÖRE SAHA, ÜCRET, KOTA ve KURALLAR

19.   Bilgi, devlet ve genel avlağı
a) Avına izin verilen avlak veya saha sınırları hakkında ayrıntılı bilgi için müdürlüğe/şefliğe başvurulur.
b) Devlet ve genel avlakların tesis edilmesine paralel, tablolarda OÝÞ ve OÝM olarak belirtilen sahalarda devlet avlağı olması durumunda ihale şartnamelerinde, av organizasyonunun devlet avlağında da yapılabileceğiyle ilgili hüküm konulacak, avlanma kotası ihale edilen sahaların dışında da kota kullanımına izin verilebilecektir.
c) 08/01/2005 tarihli ve 25694 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan „Yerli ve Yabancı Avcıların Av Turizmi Kapsamında Avlanmalara Ýlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in değişip yenisinin yayımlanması durumunda genel avlaklarda da av turizmi kapsamında av organizasyonlarına izin verilebileceğinden, genel avlakta kota verilmiş ise ihale edilecek, avlanma kotası ihale edilen sahaların dışında da kota kullanımına izin verilebilecektir.

20.   YABAN KEÇÝSÝ
a) 8 ve 8 üzeri yaşındaki erkek bireyler avlanır.
b) Avlama ücreti, 100 cm’den (dahil) daha kısa boynuz uzunluğu içindir.
c) “+1 cm trofe ücreti”: Boynuz uzunluğu 100 cm’nin üstündeki her 1 cm uzunluk için ilave olarak alınacak ücrettir.
ç) Katılım payı, 100 cm ve daha kısa boynuz uzunlukları için belirlenen avlama ücreti ile trofe ücretinden verilir.
d) Ýki boynuz uzunluğunun birbirinden ¼ oranından daha az farklı olması halinde boynuz uzunluklarının ortalaması alınır.
 
             Tablo 5: Yaban keçisi
Yaban keçisi
01.08.2016- 31.03.2017   Kota Dağılımı   Avlama Ücreti   Trofe Ücreti   Dağıtım Oranı   AÝÜ
Müdürlük   Sahanın Adı (19)
      100 cm'ye kadar    100,50 cm üzeri (Her 1 cm için ek ücret)       
         (KDV hariç)      (KDV dahil)
      Yabancı   Yerli    Yerel   D. Misafiri-Diplomat   Toplam   Yabancı   Yerli   Yabancı   Yerli/
Yerel   Bakanlık
Payı   Katılım
Payı   Yabancı   Yerli/
Yerel
ADANA   Pozantı Belemedik DA   5   2   1      8   4000   2800   120   70   0,60   0,40   400   300
   Karaisalı Ekecik DA   4   1   1      6   4000   3000   120   90   0,60   0,40      
ADIYAMAN
(14)   Akdağ DA   2   1         3   5000   5000   90   90   0,40   0,60      
   Ulubaba-Bezar DA   2            2   5000      90      0,40   0,60      
   Harmanlı DA   1            1   5000      90      0,40   0,60      
   Gilisi DA   2   1         3   5000   5000   90   90   0,40   0,60      
   Tut DA   1   1         2   5000   5000   90   90   0,40   0,60      
   Sincik DA   1   1         2   5000   5000   90   90   0,40   0,60      
ANTALYA   Kaş OÝM   1   1         2   5000   5000   90   90   0,60   0,40      
   Kuyucak OÝÞ   2   2         4   9000   6000   120   120   0,65   0,35   400   
300

ARTVÝN
(19/b ve c)   Altıparmak OÝÞ    1   1      1   3   5000   4000   90   70   0,60   0,40      
   Meydancık OÝÞ    2            2   6000      90      0,20   0,80      
   Yusufeli OÝÞ    1   1   1      3   4000   2600   90   70   0,50   0,50      
   Zeytinlik OÝÞ         1      1      2000      70   0,50   0,50      
   Madenler OÝÞ         1      1      2000      70   0,50   0,50      
   Ortaköy OÝÞ         1      1      2000      70   0,20   0,80      
   Kılıçkaya OÝÞ         1      1      2600      70   0,50   0,50      
   Öğdem OÝÞ   1   1         2   3000   2000   90   70   0,50   0,50      
ERZÝNCAN
(14)     Akça DA         1      1      3000      70   0,40   0,60      
   Cimin DA         1      1      3000      70   0,40   0,60      
   Sarıçiçek DA         1      1      3000      70   0,60   0,40      
   Acemoğlu DA      1   2      3      3000      70   0,60   0,40      
   Dutluca DA      1   2      3      3000      70   0,60   0,40      
   Bağlıca DA   1            1   5000      90      0,60   0,40      
   Abrenk DA   1            1   5000      90      0,40   0,60      
   Yaylım DA   1            1   5000      90      0,40   0,60      
   Sansa DA      1         1      3500      70   0,40   0,60      
   Çayyaka DA      1         1      3500      70   0,40   0,60      
ERZURUM (14)     Olur Keban DA      1   1      2      3500      90   0,60   0,40      
BÝNGÖL
(14)     Aysaklı DA      1   1      2      5000      100   0,60   0,40      
   Ayanoğlu DA      2         2      5000      100   0,60   0,40      
GÝRESUN
(19/b ve c)   Alucra OÝÞ   2      1      3   4000   3500   90   70   0,60   0,40      
   Þebinkarahisar OÝÞ   1      1      2   4000   3500   90   70   0,60   0,40      
GÜMÜÞHANE
(19/b ve c)   Gümüşhane, Þiran ve
Kelkit OÝÞ         1      1      3500      90   0,30   0,70      
ISPARTA
(19/b ve c)   Sütçüler OÝM   5            5   4000      90      0,60   0,40      
KARAMAN   Nunu Vadisi DA   1            1   4000      90      0,60   0,40   400   
   Çamlıca DA   2            2   4000      90      0,40   0,60      
MERSÝN   Sugözü DA    3   2   1      6   7000   4000   120   120   0,40   0,60      
   Azıtepe DA (22-l)   1            1   8000      120      0,40   0,60      
MUÐLA   Datça OÝÞ    4   1         5   5500   4000   120   120   0,40   0,60      
SÝVAS (14);  
(19/b ve c)   Divriği OÝÞ    2   2         4   6500   5000   120   120   0,40   0,60      
TUNCELÝ
(14); (19/b ve c)    Ýl Geneli    7   2   1      10   7000   5000   120   100   0,40   0,60      
TOPLAM   57   28   21   1   107   
 
Tablo 5.1: Yaban keçisi (19/c)/(Genel Avlak)
ADIYAMAN
(14);
(19/c)   Batı Adıyaman GA   1   1         2   5000   5000   90   90   0,40   0,60   400   
   Ýndere GA   1            1   5000      90      0,40   0,60      
   Kahta GA   1            1   5000      90      0,40   0,60      
 

                                                
e) Þekil 2: Yaban keçisinin erkek bireyinde yaşın belirlenmesi

 f) Yaban keçisinde aşağıda belirtilen ölçümler yapılır:

 Þekil 3:Yaban keçisi trofe belirleme ölçüm şekli
      Açıklamalar   Sol   Sağ
   1.1 Boynuz kökünden boynuz ucuna kadar dıştan dışa yaş boğumları üzerinden ölçüm aleti bastırılmadan her iki boynuz uzunluğu   ………   ………
   1.2 Her iki boynuzun çevresel olarak en kalın yeri   ………   ………
   1.3 Boynuz uzunluğunun dörde bölünmüş yerlerindeki kalınlıklar   ………   ………
   1.4 Boynuz uzunluğunun dörde bölünmüş yerlerindeki kalınlıklar   ………   ………
   1.5 Boynuz uzunluğunun dörde bölünmüş yerlerindeki kalınlıklar   ………   ………
   1.6 Ýçten içe iki boynuz arasındaki en geniş açıklık    ………………
   1.7 Boynuz uçları arası açıklık    ………………

21.   HATALI BOYNUZLU-ÞELEK YABAN KEÇÝSÝ
a) HB-Þ yaban keçisinde yaş aranmaz.
b) HB-Þ yerel avcı kotasına yerel talebin olmaması durumunda yerli avcılara, Tablo 5-2’deki ücretlendirmeyle Genel Müdürlükçe; yerli avcı talebinin olmaması durumunda, yerel avcı avlama ücretiyle yerel avcılara müdürlükçe kota tahsisi yapılabilir. HB-Þ av organizasyonunun tarihleri, müdürlük/şeflik birimleriyle iletişim kurularak ortaklaşa belirlenir.
c) Hatalı Boynuzlu Teke (HB): Tekenin boynuzlarının birbirine ilk 3 yaşın herhangi bir yerinden 10 cm’den daha az yakınlaşması veya çaprazlanmasıdır (Þekil 4, 5 ve 6).
                              
                    Þekil 4: Hatalı boynuz                                                Þekil 5: Hatalı boynuz

                                                  
                                                              Þekil 6: Hatalı boynuz

ç) Þelek Teke (Þ): Tekenin boynuzlarından birinin uzunluğunun diğerinden ¼ oranından fazla kırık olmasıdır (Þekil 7). Ayrıca; “Boynuzların her ikisinin aritmetik ortalaması 100 cm’nin altındaki her iki boynuzu kırık olan tekedir (Þekil 8). Bu durumda ¼ oranı aranmaz.  
 
              
        Þekil 7: Þelek                      Þekil 8: Þelek

Tablo 5-2: Hatalı boynuzlu-Þelek yaban keçisi
Hatalı boynuzlu-Þelek yaban keçisi
01.08.2016- 31.03.2017   Kota Dağılımı   Avlama Ücreti
(KDV hariç)   
Dağıtım Oranı   AÝÜ (KDV dahil)
      Yerli   Yerel      
Müdürlük   Sahanın Adı
(19)
   Yerli       Yerel   Toplam   HB   Þ   HB   Þ   Bakanlık
 Payı   Katılım
 Payı   
Yerli/ Yerel

GÜMÜÞHANE
(19/b ve c)   Gümüşhane, Þiran ve Kelkit OÝÞ   1   2   3   1200   950   875   700   0,30   0,70   100

d) HB-Þ tekenin boynuz uzunluklarının aritmetik ortalamasının 100 cm’den fazla olması durumunda; sahanın trofe ücretinin her 1 cm’sinin % 50’si oranında ücretlendirme uygulanır.

22.   YABAN KEÇÝSÝ (DÝÞÝ BÝREY)
a) Hastalıklı, sakat, yaralı, üreme yeteneğini yitirmiş yaşlı bireyler, il şube müdürlüğünce düzenlenecek rapora istinaden avlattırılır.
b) Talep olmaması durumunda en yakın avcı kuruluşunun avcılarına öncelik tanınır.  
c) Avcılık belgesi ve yivli tüfek taşıma ruhsatlı avcılar katılır.
ç) Avlanan dişi bireyin et ve derisi avcınındır.


          Tablo 5-3: Dişi birey yaban keçisi
Dişi birey yaban keçisi
01.07.2016-31.01.2017   Kota Dağılımı     AÝÜ
(KDV dahil)
Müdürlük   Sahanın Adı (19)   Yerel   
GÝRESUN
(19/b ve c)   Alucra OÝÞ   3   100
23.   MELEZ YABAN KEÇÝSÝ  
a)  4 ve üzeri yaştaki erkek bireyler avlanır.
b)  Boynuz uzunluğu aranmaz.

          Tablo 6: Melez yaban keçisi      
Melez yaban keçisi  
01.08.2016-31.03.2017   Kota Dağılımı   AÜ (KDV hariç)   Dağıtım Oranı   AÝÜ
(KDV dahil)
Müdürlük   Sahanın Adı
(19)
   Yabancı   Yerli   Toplam   
Yerli/
Yabancı
    Bakanlık
 Payı   Katılım
 Payı   
Yerli/ Yabancı

ADIYAMAN (14)   Ulubaba-Bezar DA   1      1   4000   0,40   0,60   350
   Akdağ DA   1      1            
   Harmanlı DA   1      1            
   Gilisi DA      1   1            
   Tut DA   1      1            
   Sincik DA      1   1            
TOPLAM   4   2   6

          Tablo 6.1: Melez yaban keçisi (19/c)/(Genel Avlak)  
Melez yaban keçisi  
01.08.2016-31.03.2017   Kota Dağılımı    

Avlama Ücreti
(KDV hariç)

   Dağıtım Oranı   AÝÜ  
(KDV dahil)
Müdürlük   Sahanın Adı
(19)
   Yabancı   Yerli      Bakanlık
 Payı   Katılım
 Payı   
Yerli/  Yabancı

ADIYAMAN (14);
(19/c)   Batı Adıyaman GA   1   1   4000   0,40   0,60   350
   Ýndere GA   1               
   Kahta GA   1               
TOPLAM   3   1

                                                                            
Þekil 9: Melez yaban keçisi

24.   ÇENGELBOYNUZLU DAÐ KEÇÝSÝ

a) 7 ve 7 üzeri yaşındaki bireyler avlanır.
b) Yerli avcılara, trofe puanının 89,99 puandan fazla olması durumunda Tablo 7’deki trofe ücreti ayrıca uygulanır.

                                          
                                    
     c) Çengelboynuzlu dağ keçisinde yaşın belirlemesi: Þekil 10-11

                


  Tablo 7: Çengelboynuzlu dağ keçisi
Çengelboynuzlu dağ keçisi
01.08.2016- 31.01.2017   
Kota Dağılımı   AÜ (KDV hariç)   Trofe Ücreti (KDV hariç)   AÜ (KDV hariç)   Dağıtım Oranı   AÝÜ
(KDV dahil)
Müdürlük   Sahanın Adı
(19)
   Yabancı   Yerli   Toplam    Yerli       Bakanlık
Payı   Katılım
Payı   Tüm
 Avcılar
               89,99 puana kadar   90-99,99 puan arası   100 ve üzeri puan   Yabancı         
ARTVÝN
(19/b ve c)   Meydancık OÝÞ   2   1   3   
3000
   1500   3000   7000   0,20   0,80   
300
 
 
   Altıparmak OÝÞ   2   1   3            6000   0,60   0,40   
   Ortaköy OÝÞ   1   1   2            6000   0,20   0,80   
   Tepebaşı OÝÞ   1   1   2            6000   0,20   0,80   
   Saçinka OÝÞ   2   1   3            6000   0,40   0,60   
BÝNGÖL
(14)   Ayanoğlu DA      1   1               0,60   0,40   
   Aysaklı DA      1   1               0,60   0,40   
ERZÝNCAN
(14)   Yaylım DA   1      1            5000   0,40   0,60   
   Kazankaya DA      1   1               0,40   0,60   
RÝZE
(19/b ve c)   Ýkizdere OÝÞ      1   1               0,40
   0,60
   
   Pazar, Ardeşen, Çamlıhemşin ve Fındıklı OÝÞ   1      1            5500         
   Çayeli ve Dereköy OÝÞ   1      1            5000         
TOPLAM   11   9   20      
              
   ç) Çengelboynuzlu dağ keçisinde aşağıda belirtilen ölçümler yapılır:

               Þekil 12: Çengelboynuzlu dağ keçisi trofe belirleme ölçüm şekli
                                  
                  Þekil 12.1: Dikey ve iç açıklık ölçümü                Þekil 12.2: Uzunluk ve kalınlık ölçümüAçıklamalar   Sol   Sağ
1.1 Kaynatıldıktan sonra dıştan dışa boynuz kökünden boynuz ucuna kadar iki boynuzun uzunluğu   ………   ………
1.2 Boynuz izdüşümü belirlenerek boynuz dibinden boynuz uçlarının tam ortasındaki yerden şemada gösterilen yükseklik   ...…………….
1.3 Her iki boynuzun kalınlığı   ………   ………
1.4 Ýki boynuz arasındaki açıklığın uzunluğu
(Kaynatmadan önce iki boynuz arasındaki açıklık ölçülür.)   …………………
                
Tablo 8: Çengelboynuzlu dağ keçisi puanlama ölçüm sistemi
ÇENGELBOYNUZLU DAÐ KEÇÝSÝ
PUANLAMA ÖLÇÜM SÝSTEMÝ   Ölçüm
cm   Toplam cm   Ortalama cm   Çarpan   Puan
1. Ölçümler
1.1  Sol Boynuz Uzunluğu                            (1.1)   ........   ..........   ..........      x 1,5   .........
1.1 Sağ Boynuz Uzunluğu                            (1.1)   ........            
1.2 Boynuz Yüksekliği                                  (1.2)   ........   ..........   ..........   x 1   .........
1.3 Boynuz çevresinin en kalın yeri            (1.3)   ........   ..........   ..........   x 4   .........
1.4 Ýki boynuz arasındaki en geniş açıklık (1.4)                                 ........   ..........   ..........   x 1   ..........
2. Yaş Puanlaması
Yaş Puanı   0-5 yaş   0
   6-9 yaş   1
   10-12 yaş   2
   13 yaş ve üzeri yaş   3
                                                                                                      
25.   ANADOLU YABAN KOYUNU

a) 7 ve 7 üzeri yaşındaki erkek bireyler avlanır.

Tablo 9: Anadolu yaban koyunu
Anadolu yaban koyunu
01.09.2016-31.01.2017   Kota
Dağılımı   AÜ
(KDV hariç)   Dağıtım
Oranı   AÝÜ
(KDV dahil)
Müdürlük   Sahanın Adı
(19)   Yabancı   Yabancı   Bakanlık Payı   Katılım Payı   Yabancı
KARAMAN   Karadağ DA   1   70.000   0,20   0,80   1000

 
   


c) Anadolu yaban koyununda aşağıda belirtilen ölçümler yapılır:

  Þekil 13: Anadolu yaban koyunu trofe belirleme ölçüm şekli
         
    Açıklamalar   Sol   Sağ
   1.1 Her boynuza ilişkin boynuz üstünden boynuz dibi ile boynuz ucu arasındaki uzunluklar   ……   
……
   1.2 Her iki boynuzun en kalın yerlerinin çevresi   ……   ……
   1.3 Her iki boynuz için, boynuz dibinden boynuz ucuna kadar olan uzunluğun 3 eşit parçaya bölümü sonucu oluşan yerlerinin kalınlıkları   ……   ……
   1.4 Her iki boynuz için, boynuz dibinden boynuz ucuna kadar olan uzunluğun 3 eşit parçaya bölümü sonucu oluşan yerlerinin kalınlıkları   ……   ……
   1.5 Boynuz uçlarının açıklığı    …….…
   1.6 Boynuz dibi kalınlığı   …….…

26.   KIZIL GEYÝK
a) Boynuzlarından biri en az 6 çatal olan erkek bireyler avlanır.
b) Ýhale muhammen bedeli ile yerli ve yerel avcı avlama ücretleri, Tablo 10’daki 8,00 kg’a kadar olan trofe değerleridir. Buna ek olarak Tablo 10’daki tartım aralıkları için belirlenen trofe ücreti ilave edilir.
   c) Kazayla vurulan 5 ve altındaki çatallı kızıl geyik avlandığında; şef ve ava katılan Bakanlık görevlisi ile veteriner hekim tarafından, boynuz ve dişlerin incelenmesi sonucunda tespit edilen yaşın 6’nın üzerinde tahmin edildiği, boynuzda bulunan diğer çatal yerlerinin var olup sürmediği, ön dişlerin yaşlılıktan dolayı dökük olduğu, buz sürgünlerinin sürmediği, tepe sürgünlerinin (Taç sürgünü) tek olduğu gibi konuları içerecek ya da boynuz ve dişlerin incelenmesi sonucunda tespit edilen yaşın 6’nın üzerinde nasıl tahmin edildiğini içerecek şekilde hazırlanacak raporla belirlenmesi ve kayıt altına alınması durumunda cezalı avlama olarak işlem görmez.Murat Ali AKDAĞCIK
1970 MERSİN

Çevrimdışı M.Ali AKDAĞCIK

  • Dost Avcı
  • *****
  • İleti: 508
  • Karma: 0
Ynt: milli parklar 2016/2017 av turizmi kapsamı uygulama talimatı
« Yanıtla #1 : 03 Mayıs 2016, 21:12:53 »Tablo 10: Kızıl geyik
Kızıl geyik
01.09.2016-31.01.2017   Kota Dağılımı   Avlama Ücreti
(KDV hariç)   Trofe Ücreti
(KDV hariç)
(Yerli/Yerel/Yabancı) (kg, g)    Dağıtım Oranı   AÝÜ
(KDV dahil)
Müdürlük   Sahanın Adı
(19)   Yabancı   Yerli   Yerel   D. Misafiri-
Diplomat   Toplam   Yabancı   Yerli   8,01- 9,00
arası   9,01-10,00 arası   10,01-11,00 arası   11.01-12,00 arası   12,01 ve
fazlası   Bakanlık
 Payı   Katılım
Payı   Yabancı   Yerli/
Yerel
ANKARA
(19/b ve c)   Beypazarı OÝM   1   1         2   10000   8000   1250   1500   2000   2750   3000   0,60
   0,40
   700   350
   Nallıhan OÝM      1         1      8000                           
   Kızılcahamam ve Çamlıdere OÝM   1            1   6000                              
BÝLECÝK   Bozüyük-Köşk DA      3         3      4500                           
BOLU
(19/b ve c)   Seben OÝÞ   1            1   7000                              
   Taşlıyayla OÝÞ      1         1      5000                           
ESKÝÞEHÝR
(19/b ve c)   Mihalıçcık-Çardak DA   1   2         3   8000   7000                           
   Eskişehir, Çatacık ve Mihalıçcık OÝM ile Kalabak OÝÞ   2   2         4   9000   8000                           
KASTAMONU   Aksudere DA      1         1      4500                           
   Araç DA   1            1   4500                              
   Çaldağ DA   1   1         2   7000   5000                           
   Kastamonu DA            1   1      3500                           
   Kaşçılar DA   1            1   4500                              
   Ballıdağ DA   1            1   4500                              
   Karadere DA   1   1         2   6000   5000                           
   Dedemdağ DA      1         1      4500                           
KAHRAMANMARAÞ    Başkonuş Yaylası DA   2            2   6000                              
SÝNOP   Sakız DA    1            1   4500                              
   Bürnük DA   1            1   4500                              
   Kabaçam DA      1         1      4500                           
Kazık Boynuz   ANKARA    Nallıhan OÝM (19/b ve c)         1      1      2000      0,30   0,70      350
   ESKÝÞEHÝR(19/b ve c)   Eskişehir, Çatacık ve Mihalıçcık OÝM ile Kalabak OÝÞ         1      1      2000               
TOPLAM   15   15   +2   1   31+2   
 
   
     ç) Kızıl geyikte aşağıda belirtilen ölçümler yapılır:
    Açıklamalar   Sol   Sağ
   1.1 Her boynuza ilişkin boynuz üstünden uzunlukları   ……   ……
   1.2 Her boynuzun çatal sayısı   ……   ……
   1.3 Ýki boynuz arasındaki en geniş açıklık (içten içe)   ……
   1.4 Ýkinci çatalın uzunluğu   ……   ……
   1.5 Her iki boynuz için birinci çatalın dıştan dışa uzunluğu   ……   ……
   1.6 Her iki boynuz için üçüncü çatalın dıştan dışa uzunluğu   ……   ……
   1.7 Her iki boynuz için 2. çataldan sonraki en ince kalınlık (çevresi)    ……   ……
   1.8 Her iki boynuz için 3. çataldan sonraki en ince kalınlık (çevresi)   ……   ……
   1.9 Her iki boynuz için gül bölümünün en kalın yerinin uzunluğu   ……   ……
   1.10 Her iki boynuzun ortadaki taçlarının arasındaki uzunluk   ……
   1.11 Her iki boynuzun en dışındaki taçların uzunluğu   ……
   1.12 Kaynatılıp temizlenmiş üst çenenin boynuz ile birlikte kg olarak ağırlığı   

……
Þekil 14: Kızıl geyik trofe belirleme ölçüm şekli
27.   KARACA
a) 5 ve üzeri yaşındaki erkek bireyler avlanır.
b) Puanın 250,00 g’dan fazla olması durumunda Tablo 11’deki ücretlendirme ayrıca uygulanır.
c) Erkek bireylerin yaşının 5 ve üzeri yaş olarak belirlenmesinde sorunla karşılaşıldığında, kararsız kalındığında; aşağıdaki konuların dikkate alınıp GARVÖT ile belirlenmesi, kayıt altına alınması durumunda cezalı avlama olarak işlem görmez.
1. Boynuz güllerinin çevresinin aşağı doğru dönmesi, kıvrılması, boynuz dibindeki güllerin iri, uzun olması
2. Trofenin kaynatılmasından sonra kafatası içindeki dikey kemiğin silik olması, silinmesi
3. Mevsimsel renk değişimleri hariç olmak üzere, karacanın alnının kararmış olması
4. Diş aşınması ve diş taşının beslenmeye göre farklılık göstermesine rağmen dişlerin kalın ve aşınmış olması.
             
             
   Þekil 15: Karaca
                 Tablo 11: Karaca
Karaca
01.05-31.10.2016   Kota Dağılımı   Yerli/Yabancı (KDV hariç)   Dağıtım
Oranı   AÝÜ
(KDV dahil)
      AÜ   Trofe Ücreti      
Müdürlük   Sahanın Adı
(19)   Yabancı   Yerli   D.Misafiri-Diplomat   Toplam   250,00 g’a   kadar   251-350,00 g arası   351-500,00 g arası   501 g ve üzeri   Bakanlık
 Payı   Katılım
 Payı   Yabancı   Yerli
BARTIN   Ulus DA      1      1   

350

   
150
   250   650   
0,40
   
0,60
    300   
 150

   Keçideresi DA      1      1                        
   Dranha DA      1      1                        
   Kozcağız DA      1      1                        
DÜZCE   Fındıklı Aksu DA      3      3                        
KASTAMONU   Çöme DA   1         1                        
   Göynük DA   1         1                        
   Yaralıgöz DA   1         1                        
   Ballıdağ DA      2      2                        
   Çatalzeytin DA   2         2                        
   Ýstiklal DA      1      1                        
   Özlüce DA      1      1                        
   Aksudere DA      1      1                        
   Araç DA   1      1   2                        
   Aydos DA      1      1                        
   Boyalı DA      1   1   2                        
   Çamkonak DA      2      2                        
   Dağlı DA   2         2                        
   Güren DA   1         1                        
   Kaşçılar DA   2         2                        
   Akseki DA   1   2      3                        
   Çaldağ DA      2      2                        
   Dedemdağ DA   2   1      3                        
   Sarıkaya DA   1   1      2                        
   Mergüze DA   1   1      2                        
   Sarıçam DA   1         1                        
   Karatepe DA   1   1      2                        
   Koçanlı DA   1   1      2                        
   Taşköprü DA   1         1                        
GÝRESUN   Eynesil DA   2   1   1   4                        
   Paşakonağı DA   1   2      3                        
   Kulakkaya DA   1   2      3                        
ORDU   Ulubey DA      2      2                        
KIRKLARELÝ   Kocayazı DA      3   1   4                        
SÝNOP   Sakız DA   1         1                        
   Suludüz DA   1         1                        
   Kabaçam DA   1         1                        
   Ahmetyeri DA   1         1                        
ZONGULDAK   Akçasu DA   1   1      2                        
   Çaylıoğlu DA   1   1      2                        
   Tefen Sarıgöl DA   1   1      2                        
KARABÜK   Ovacık DA      2      2   500   700   900   1500   0,40   0,60   300   150
   Ulupınar DA      4      4                        
   Sarıçiçek DA      4      4                        
   Eflani DA      2      2                        
   Keltepe DA      3      3                        
SÝNOP   Çangal DA      1      1                        
   Kazköy DA      1      1                        
   Kumluk DA      1      1                        
KASTAMONU   Þenlik DA   2         2                        
   Günlüburun DA   1         1                        
   Küre DA   1   1      2                        
   Ağlı DA   1   1      2                        
   Daday DA      1      1                        
   Ýğdir DA   1   1      2                        
   Kirazdağı DA   2         2                        
   Kırkbudak DA   2         2                        
   Dereyayla DA   1   1      2                        
   Devrakani DA   1   2      3                        
   Karadere DA   1   1      2                        
ZONGULDAK   Buldandere DA      1      1                        
   Eğerci DA      2      2                        
   Dirgine DA      2      2                        
TOPLAM   44   69   4   117                           
 
              ç) Karacada aşağıda belirtilen ölçümler yapılır:

            Þekil 16: Karaca trofe belirleme ölçüm şekli

Açıklamalar   Sol   Sağ
   1.1 Her iki çatalın uzunluğu   ……   ……
   1.2 Boynuzun uç noktaları arasındaki uzunluk   ……………
   1.3 Her iki boynuz arasındaki en geniş açıklık   ……………
   1.4 Trofenin kaynatılmasından 24 saat sonra büyük kafatası ile birlikte g cinsinden ağırlığı   ………………
28.   YABAN DOMUZU
a) Bek ve sürek avında aynı ücret uygulanır.
b) Tablodaki ücretler 1 (bir) yaban domuzu içindir. Avlanamama, iptal durumlarında bu ücret iade edilmez.
c) Devlet avlağı ve planlanan devlet avlaklarında aynı izin belgesiyle 10 yaban domuzu avlanabilir.
ç) Katılım payı oranı KDV hariç % 50’dir.
d) Av organizasyonunda kullanılan kovan ve fişekler toplanır. 

    Tablo 12: Yaban domuzu
Yaban domuzu    Avlama Ücreti
(KDV hariç)   

Dağıtım
Oranı   Avlanma Ýzin Ücreti
(KDV dahil)
Bek avı (01.04.2016-31.03.2017)         
Sürek avı (01.09.2016-20.02.2017)         
Mücadele amaçlı sürek avı: MAK kararı         
Müdürlük   Sahanın Adı
(19)   Yabancı   Yerli   Bakanlık
Payı   Katılım
Payı   Yerli/
Yabancı


TÜM ÝLLER   Ýşlettirilen Örnek Avlak      25   25
   Ýşletilen Örnek Avlak   200   75   
0,50   
0,50      
   Devlet/Planlanan Devlet Avlağı                   
   Mücadele Amaçlı         0,30   0,70      g) Yaban domuzunda aşağıda belirtilen ölçümler yapılır:

Þekil 17:  Yaban domuzu trofe belirleme ölçüm şekli
    Açıklamalar   Sol       Sağ
   1.1 Her dişin dıştan kök dibi ile kök ucu arasındaki uzunluklar   ………   ………
   1.2 Her iki dişin en kalın yerlerinin uzunluğu   ………   ………
   1.3 Her iki üst dişin kalınlıklarının uzunluğu   ………   ………
 
  29. Diğer Türler
a) Avına izin verilen karaca, yaban keçisi, kızıl geyik, çengelboynuzlu dağ keçisi, melez yaban keçisi ve yaban domuzu av organizasyonlarında; yeniden izin belgesi alınmaksızın, düzenlenmeksizin 2016-2017 av dönemi MAK kararına göre avının yasaklanmamış olması koşuluyla, MAK kararındaki günlük avlanma limiti kadar çakal ve tilkinin avlanmasına müdürlükçe izin verilebilir.
b) Çakal ve tilki için avlama ücreti yoktur.
c) Örnek avlak işletmeciliğine konu olan türlerde, avlaktaki kota veya hasat tablosuyla belirlenen miktar kadar avlanabilir.

30.   Gözlem Turları ile Fotoğraf ve Film Çekimleri
a) Av veya yaban hayvanı gözlem turu ile fotoğraf ve film çekimi, acenteler tarafından yapılır.
b) Avcı, acente, av turizmi kapsamında düzenlenen av organizasyonunun fotoğraf ve film çekimlerinin profesyonel olarak ticari amaçlı düzenlemediği ve bunun ticari amaçlı yayımlanmayacağıyla ilgili müdürlüğe/şefliğe taahhütname verir.
c) Uygulama, Genel Müdürlüğün korunan alan ücretleri uygulama esas ve usulleriyle belirlenen talimatı kapsamında yürütülür.
ç) Bölge müdürlüğünce izin alınıp, belirlenen program doğrultusunda yürütülür.
d) Müdürlüklerce belirlenen mihmandar eşliğinde yapılır.
e) Uygulama, kaynak değerlere zarar vermeden yürütülür, çevre sorunları yaratmayacak şekilde sonuçlandırılır.
f) Çalışma konu ve belirlenen program dışına çıkılması durumunda iptal edilir.
g) Çalışmanın sonucuyla ilgili bilgi ve dokümanlar Bölge Müdürlüğü aracılığıyla Genel Müdürlüğe gönderilir.                                                                     

VI. AVLANMA

   31. Avlanma usul ve şekilleri
   a) Av kılavuzu veya av organizatörü ile rehberler av organizasyonunda, sürek avı hariç av silahı ile dolaşamazlar/görev yapamazlar. Türlerle ilgili kuralların yeraldığı talimatın ilgili maddelerinde belirtilenlerin haricinde, avcı dışında hiçbir kimse av silahı bulunduramaz.
   b) Av organizasyonu için etüt ve belirleme çalışmalarında; kişi, çalışma yapılacak yer, araç ve çalışma zamanı bilgileriyle ilgili olarak Müdürlük)/Müdürlüğe bağlı şefliğe (şeflik) bildirim yapılır. Müdürlük/şeflik tarafından izin verilmeyen kişiler bu çalışmaları yapamaz.
   c) Yerli/yerel avcılar ile acente/işletici aracılığıyla avcılar, “Av Kılavuzlarının Seçimi, Çalışma ve Görev Almalarıyla Ýlgili Talimat” doğrultusunda müdürlük/şeflik tarafından belirlenen av kılavuzu aracılığıyla/refakatinde avlanır.
   
   VII. TAZMÝNAT BEDELLERÝ

   32. Avlanma izin belgesinde belirtilen tür ve sayı dışında avlanılması, avlatılması durumunda tazminat bedelleri uygulanır.
33. Çakal ve tilki av organizasyonları bu hükmün dışındadır.   

   VIII. AVDA KULLANILACAK SÝLAHLAR

   34. Genel Hükümler
a) Av turizmi kapsamında, çapı asgari 6,5 mm azami 9,8 mm olan yivli av tüfeği; yaban domuzu, tilki ve çakal avında yivli ya da yivsiz; tüm türlerde ok-yay kullanılır.
b) Ava eşlik eden Bakanlık personeli, yerli avcıların kimlik ve av silah taşıma ruhsatı; yabancı avcının kimlik, pasaport ya da ülkemizce kabul edilen kimlik belgelerinden biri ile av silah ve teçhizatını kontrol eder. Ýlgililer de bunun uygulanmasını sağlar. Sıfırlama ve deneme-kontrol atışları, yerleşim yerlerinin dışındaki tehlikeli durumlar oluşturmayacak yer ve zamanda yapılır.
c) Yabancı avcılar; izin belgesinde belirtilen seri numaralı silah ve yabancı avcıların dışındaki avcılar ise ibraz edilen ruhsadın dışındaki başka bir silahla avlanamaz. Bu durumda belge iptal edilir ve mevzuat hükümleri uygulanır.   
ç) Kota başvuru tarihinin bitiminden sonra av silahını devreden/satan yerli/yerel avcı, durumu derhal Genel Müdürlüğe bildirilir, yeni ruhsatlandırılan av silahı Genel Müdürlüğe ve Müdürlüğe bildirilir. Av organizasyonu sırasında da yeni ruhsat istenmeden Bakanlık görevlisine gösterilir.
   
   IX. ÖZEL KURALLAR

   35. Ýlk yardım
   a) Avcı ve av organizasyonu düzenleyenler; ilk yardım için gerekli malzemeleri araçlarında bulundurmak ve yöntemine uygun ilk yardım önlemlerini almak zorundadırlar.
   b) Ok-yay ile avlanacak avcı; bireysel yeteneklerine profesyonel şekilde uygun gelen güvenlik ekipmanını kullanır ve güvenlik yöntemlerine kesinlikle uyar.
           c) Av organizasyonu öncesi, sırası ve sonrasında av güvenliği ve sağlıkla ilgili konularda sorumluluk; avcı, acente, işleticinindir.
 
   36. Belirleyici sembol ve kıyafet
   Sürek avları ile gerek duyulması durumunda diğer av organizasyonlarında güvenlik amacıyla, acente ya da avcının görevlendirdiği kişiler ya da avcılar, belirleyici sembol ve kıyafet giymek zorundadır.
                             
    37. Bakanlık personeli ve sorumlu tutulma
   a) Av turizmi kapsamındaki av organizasyonları Bakanlık personeli eşliğinde yapılır.
   b) Bakanlık personeli, av ve yaban hayvanının istenilen nitelikte avlanamaması ya da cezalı avlanmasından sorumlu tutulamaz.
   c) Av organizasyonuna en fazla 2 (iki) Bakanlık personeli eşlik eder.
   
   38. Avlanan türün elde edilememesi
   a) Tahsis edilen kotalarda avlanan türün elde edilememesi durumunda, peşin alınan avlama ücretinin geriye kalan kısmı avlama ücreti olarak ödenir.
b) Avlanma kotası ihale edilip işleticisi olan sahalarda avlanan türün elde edilememesi durumunda, av ve yabanı avlanmış olarak işlem görür.   
c) Elde edilemeyen türün daha sonra bulunması ve avcının/acentenin talepli olması durumunda trofe ücreti uygulanır.

   39. Yaralanan av ve yaban hayvanının avlandığı yerin belirlenmesi ve takibi
   a) Ateş edilip yaralanan av veya yaban hayvanının, başka yerleşim birimindeki sahada bulunması ya da avlanması durumunda avlandığı yer; ateş edilip isabet eden ilk yerdir.
   b) Yaralı av ve yaban hayvanının izlenmesi/aranması, Bakanlık görevlisi eşliğinde ilgililerle birlikte en fazla 3 gün süreyle yapılır. Yaralı giden av ve yaban hayvanının daha sonra bulunması ve avcının/acentenin trofeyi talep etmesi durumunda, ücretlendirmelerin yapılmasından sonra trofe verilir, ihale edilen sahalarda ise şartname hükümleri uygulanır.

   40. Verilerin kayıt altına alınmasında yardımcı olunması
a) Avcı, acente, işletici; belgelerin düzenlenmesi, alınması, iletilmesi ve kayıt altına alınması ile trofe niteliğinin belirlenmesinde Bakanlık personeline yardımcı olur.

   41. Envanter çalışmaları ve yoğun av organizasyonlarında mevki seçimi
   Envanter çalışması veya yoğun av organizasyonlarının olması durumunda avlanma tarihi değişiklikleri, organizasyon öncesi etüt ve belirleme çalışmaları ile birden fazla av organizasyonunda mevki seçimi; sahanın durumu, personel durumu, organizasyon öncesi hazırlık ve organizasyonun başarılı geçmesi gibi durumlar değerlendirilerek acente ve yerli/yerel avcı ile iletişim kurularak müdür/şef tarafından yapılır/belirlenir. Av düzenini sağlamaya yönelik acente ve yerli/yerel avcının avlanma tarihleri müdür/şef tarafından ertelenir. Bu gibi durumlardan kaynaklanan ertelenen avlarda yeni bir izin belgesi düzenlenmez, resmi yazıyla değişiklik yapılır.

   42. Başlayan av organizasyonunda avlanma tarihinde değişiklik
   Başlayan av organizasyonunun olumsuz hava koşulları veya avcının hastalanması nedeniyle tamamlanamaması durumunda avlanma izni;
   a) Yabancı turist avcılar için; geçici avcılık belgesinin geçerlilik süresi içinde kalmak koşuluyla kalan avlanma süresi kadar,
   b) Yabancı turist avcılar dışındaki diğer avcılar için; av organizasyonunun raporla iptal edilmesi durumunda, rapor bitiminden sonraki gün başlamak üzere; olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmesi durumunda iptal edilen tarihten sonraki gün başlamak üzere en geç 15 gün içinde avlanma izin süresinden kalan süre kadar müdürlükçe ertelenir. Bu durumda yeniden avlanma izin ücreti alınmaz.
   c) Av organizasyonunun olumsuz hava koşulları nedeniyle tamamlanamadığı, av organizasyonuna katılan Bakanlık görevlisi, av organizatörü ve av kılavuzlarıyla birlikte GARVÖT ile müdürlük/şef tarafından yapılacak değerlendirme sonucu, avcının hastalanması ise sağlık raporuyla belirlenir. Başlayan av organizasyonunda sağlık raporu avlağın/sahanın bulunduğu ilçe/ilden alınır.
   ç) Av organizasyonunun rapor ya da olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenmesinde, her iki koşuldan sadece biri uygulanır. Ýki kez izin verilen av organizasyonlarında olumsuz hava koşulları veya sağlık raporuyla her bir izin için erteleme bir kez yapılır, ikinci ertelemeye izin verilmez. Yerli/yerel avcılara kotanın ikinci kez kullandırımında olumsuz hava koşullarından dolayı ötelemeye müdürlük/şeflik karar verir. 
   d) Olumsuz hava koşulları veya raporla ertelenen avlarda; yeniden aynı avcıya izin belgesi düzenlenmez. Resmi yazıyla erteleme/öteleme durumu açıklanarak ilgiliye bildirim yapılır.
   e) Devam eden av organizasyonunda sağlık raporu alındığında; raporun saat 12:00’ye kadar ibraz edilmesi durumunda (faks da dahil) raporlu gün olarak; saat 12:01’den sonra ibraz edilmesi durumunda ava çıkılan gün olarak değerlendirilir. Zamanın/saatin belli olmadığı raporlarda değerlendirme, raporun alındığı günün av organizasyonunun yapılmış olduğu gün olması şeklindedir.
   f) Avın ilk 2 günü olumsuz hava koşulundan dolayı ötelenemez. Bu iki günlük süre her günü içerecek şekilde av organizasyonuna devam edilmesi durumunda kullandırılır. 15 günlük süre içinde de talep edilmesi durumunda 3. günden itibaren olumsuzluk devam ederse kullandırılır. Avlağa ulaşım olanağının olmamasının Müdürlük/Þeflik tarafından tespitine paralel bu iki günlük süre her günü içerecek şekilde kullanılmış sayılmaz.   

   43. Ýzin belgesi düzenlenip av organizasyonuna başlamadan önce avlanma tarihinin ertelenmesi
   a) Yaban domuzu dışındaki türlerde av organizasyonunun, avlanma tarihi başlangıcından önce acente tarafından değiştirilmesinin talep edilmesi durumunda; haklı gerekçenin kanıtlanması koşuluyla aynı kota, avlanma izin ücreti alınmadan başka bir tarihte aynı avcıya kullandırılabilir. Acentenin avcıyı değiştirmek istemesi durumunda aynı kota yeniden avlanma izin ücreti alınarak diğer avcılara kullandırılabilir.
   b) Yaban domuzu dışındaki türlerde av organizasyonunun, avlanma tarihi başlangıcından önce yerli/yerel avcı tarafından değiştirilmesinin talep edilmesi durumunda; haklı gerekçenin av organizasyon tarihini içerecek şekilde kanıtlaması koşuluyla ötelenir. Avlayama ya da iptal durumunda yapılacak ikinci av organizasyonu için tarih; avcı ile iletişim kurularak müdürlük/şeflik tarafından türün avlanma bitim tarihi dikkate alınarak belirlenir.
   c) Tahsis edilen kotalarda av organizasyonunun avlanma tarihi başlangıcından önce av ve yaban hayvanının belirlenememesi üzerine iptal edilmesinin istenmesi durumunda; aynı kota avlanma izin ücreti alınmadan talepte bulunulacak ikinci bir tarihte yeniden aynı ya da avlanma izin ücreti alınarak diğer avcılara kullandırılabilir. Kotanın ikinci kez kullanımı bu kapsamda değerlendirilmez. Bu kota sadece böylesi durumlarda bir kez değerlendirilir. Bu amaçla acente/avcı avlağın bağlı olduğu müdürlüğü av organizasyonun başlama tarihine kadar başvurarak av organizasyonunun yapılamayacağını bildirir.
   
    44. Av günü planı
   Avlanma olanağının kısıtlı; sahada 2’den fazla avcı olmasının avlanma olanağını azalttığı, zorladığı; personel görevlendirmesinde sorun olan sahalarda av organizasyonlarının başarılı ve rantabl geçmesi için müdürlük yerli/yerel ve yabancı avcılara acente için av günü planı çıkarır.
   1. Yerli/yerel avcının başvuru sırasında öngörüp/belirleyip bildirdiği avlanma tarihi ile acentenin/işleticinin bildirdiği avlanma tarihleri dikkate alınarak bir av günü planı çıkarılır.
   2. Yerli/yerel avcıya kota tahsisi için yapılacak bildirimde, “şeflik/müdürlük av günü planı çıkarmaya yetkilidir, uyulmaması durumunda kota tahsisi iptal edilir, eğer ücret ödenmiş ise iade edilir.” ifadesi yeralır.
   3. Ýşletici, avlanma tarihlerini sözleşmenin imzalanmasından sonraki en geç 30 gün içinde bildirir, bildirilmeyen tarihler için şeflik/müdürlük belirlemeyi yapar.
   4. Þeflik/müdürlük hazırladığı av günü planını ilgililere bildirir.
   5. Av günü planı ile ilgili ihale edilen sahalarda şartnameye hüküm konulur.
   6. Av günü planı, yerli/yerel avcı ile işleticinin avcılarının avlanma tarihleri arasında mümkün olan en iyi aralık/organizasyon bırakılarak hazırlanır.
   
   45. Trofe ve av etinin avlaktan çıkarılması
   Avlanan av ve yaban hayvanının trofe ve av eti, paketlendikten sonra avlaktan çıkarılır, taşınır.

   46. Av organizasyonunun devamının sağlanması
   Yaban domuzu dışındaki türlerde cuma, cumartesi günü avlanıp işleticinin aynı avcısına aynı türün 2. av organizasyonuna devam edilebilmesi ya da ilk izinde avlayamama durumunda işleticinin yazılı başvurusuyla, izin belgesinin açıklama bölümünde bu durumun açıklanması ve önceden avlanma izin ücretinin ödenmesi koşuluyla cumartesi, pazar veya resmi tatil günlerinde de av organizasyonlarının devamına izin verilebilir. Av hayvanının avlanamaması durumunda kotanın kullanımı gerçekleşmiş sayılır.

47. Sosyal paylaşım
   Av organizasyonunun kime ait olduğu, kimin tarafından avlandığının doğru olarak kamuoyu tarafından bilinmesi/öğrenilmesi amacıyla, av turizmi kapsamında avlanan av ve yaban hayvanlarının sosyal paylaşım sitelerinde yayımlanması, başkaları tarafından da etiketlenen görüntü ve fotoğrafların olması durumunda, “av turizmi kapsamında yapılan av organizasyonudur”, “….. kişinin (avcının)……… (nerede) yaptığı av organizasyonudur” açıklaması ya da izin belgesinin bir örneği konulur. Av turizmi kapsamında avlanıp ev ve işyerlerinde sergilenen trofelerin paylaşılması durumunda da açıklama yapılır.

   X. BAÞVURULAR ve ÝZÝN BELGELERÝ

    48. Başvurular
   Yerli avcı kotalarına başvuru Genel Müdürlüğe; yerel avcı ile devlet avlağı/planlanan devlet avlağında yaban domuzu kotalarına başvuru müdürlüğe yapılır.

   49. Yerli/yerel, yabancı avcı başvurularında istenen belgeler
   a) Başvuru formu/dilekçe
   b) Yabancı avcılar tarafından yapılacak tüm başvurularda, 492 sayılı Harçlar Kanununun 127. maddesi gereğince mali yıla ilişkin avcılık belgesi harcının ödendiğini kanıtlayan makbuzun aslı veya aynı yıl içinde başka bir saha/ilde alınan geçici avcılık belgesinin onaylı örneği
   c) Avlanma izin ücreti ve avlama ücretine ait dekont
ç) Yerli/yerel avcılarda, o yıl için vize edilmiş avcılık belgesi ile yivli veya yivsiz tüfek taşıma belgesinin asılları ya da onaylı örnekleri. AVBÝS’te kaydı olan avcıların, avcılık belgesi ile yivli tüfek taşıma ruhsatı örneklerini göndermesine gerek yoktur.
   d) Yerel avcılar için 8 yıldır ikametini kanıtlama (yazlık hariç)
   e) Yaban domuzu av organizasyonu hariç yerli avcının acente aracılığıyla avlanmak istemesi durumunda vekaletname.

   50. Dekontta bulunması gereken bilgiler
   Ödenen ücretlerin kime ait olduğunun ve ne amaçla yatırıldığının bilinmesi/belirlenmesi amacıyla avlanma izin ücreti ve avlama ücretine ilişkin dekonttaki açıklama bölümünde;
   a) Avlanma izin ücreti için “M.D. Uyanık/Kirazdağı DA-Geyik-AÝÜ-400 TL”
   b) Avlama ücreti için “5001 nolu GAB/ÖAÝB-Avlama Ü-2000 TL”
   c) Her iki ücretin birlikte yatırılması durumunda “Victorious Awake-Malatya-AÝÜ ve AÜ Ücretleri-2400 TL” örneklerinde olduğu gibi avcının adı-soyadı/acentenin adı, avlak adı, ücretin türü, av hayvanı türü, ücret miktarı bilgileri;
   ç) Birden fazla avcı için yatırılacak ücretler için “10 avcı-Malatya-Y.domuzu Ücretleri-10500 TL” bilgileri yer almalıdır.
   d) Dekont örneğinin Genel Müdürlüğe/müdürlüğe gönderilmesi/bilgi verilmesi zorunludur.

51. Ýzin belgesinin düzenlenmesi
   Genel Müdürlükçe düzenlenen devlet misafiri-diplomat kotaları hariç tüm av organizasyonlarına ilişkin izin belgeleri müdürlükçe düzenlenir.
   
   XI. YERLÝ/YEREL AVCI TAHSÝS KOTA BAÞVURULARI ve DEÐERLENDÝRME

   52. Başvurular
   a) Başvuru tarihleri
   1) Başvurular; karaca için 01-25 Nisan 2016, yaban keçisinin dişi bireyi için 01 Nisan-01 Haziran 2016, bunların dışındaki türler için 01 Nisan-15 Haziran 2016 dönemlerinde yapılır.
   2) Anılan dönemlerde başvuruların kayıt altına alınmış olması gerekmektedir.

   b) Başvuru belgeleri
   1) Başvuru formu veya dilekçe   : Yönetmelik Ek-6’sındaki başvuru formu ya da dilekçe, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Av Yönetimi Daire Başkanlığı Beştepe Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi No:71 Yenimahalle 06560/Ankara adresine gönderilir. Başvurular Bakanlık personelinin isimlerine gönderilmez. Başvurularda, iletişim numaraları (adres-telefon-faks; gerekiyorsa mobil, e-mail) mutlaka belirtilir.
Avlanma tarihinin bildirilmemesi durumunda avlanma tarihi; diğer avcıların avlanma tarihleri dikkate alınarak Genel Müdürlükçe belirlenir.
   Başvuru formuyla birlikte,
   2) Avcılık belgesi         : 2016 yılına ilişkin vize edilmiş avcılık belgesi örneği (noter onaylı ya da resmi kurumdan aslı gibidir açıklamasının olduğu örnekler). Avlanma tarihinin 2017 yılında olması durumunda; avcılık belgesinin 2017 yılı vize edilmiş şeklinin av organizasyonu başlamadan önce müdürlüğe ve Genel Müdürlüğe gönderilmesi zorunludur.
   3) Yivli tüfek ruhsatı      : Yivli tüfek ruhsatının/ruhsatlarının onaylı örnekleri (noter onaylı ya da resmi kurumdan aslı gibidir açıklamasının olduğu örnekler) gönderilir. Önceki yıllarda yapılan başvurularda süresi sona erenler ve ruhsatı özel izne tabi olanlar hariç yivli tüfek ruhsatlarının onaylı örneklerini gönderenler tekrar göndermez.
   4) Yerel avcı kotasıyla avlanmak isteyen yerel avcılar da yukarıda belirtilen belgeler ve ikamet bildirimiyle (yazlık hariç) birlikte müdürlüğe başvurur.

   c) Başvuru tercihi
   1) Avcı, bireysel ya da acente aracılığıyla yapılan başvurulardan birisini tercih eder.
   2) Birden fazla sahanın ve/veya türün talep edileceği durumlarda, tercih sıralaması rakamla aynı başvuru formunda belirtilir.
   3) Yerel avcıların yerli avcı kotalarına başvuruları, müdürlük aracılığıyla Genel Müdürlüğe yapılır. Yerli avcı kota tahsis istemini müdürlük aracılığıyla yapmamış yerel avcı kota tahsisi yapılmış olanların, boş kota olmadığı sürece bu saha için yerli avcı kotası tahsis edilmiş ve avlama ile avlanma izin ücretini ödenmiş olsa dahi tahsis iptal edilir, avlanma izin ücreti iade edilmez.
   ç) Vekaletname
   Yerli avcıların yaban domuzu hariç diğer türlerin kota tahsis başvurularını acente aracılığıyla yapmak ve av organizasyonlarına acente aracılığıyla katılmak istemeleri durumunda; avlanma izninin alınmasında, av organizasyonunun yürütülmesinde, ücretlendirmeyle ilgili iş ve işlemlerin yapılmasında, acentenin yetkili kılındığına ilişkin avcı tarafından av yılı için verilmiş noter onaylı vekaletname başvuru evrakları ile birlikte gönderilir.
   d) Acente aracılığıyla avlanma talebi
   Bireysel başvuru sonrasında kota tahsisi yapılan avcının, av organizasyonunu acente aracılığıyla yapılmasının istenmesi durumu müdürlüğe yazılı olarak bildirir.

   53. Değerlendirmeye alınmayacak başvurular
   a) Yerli avcının, hem kişisel hem de acente aracılığıyla başvurusu
   b) Başvuru sırasında çapı asgari 6,5 mm, azami 9,8 mm yivli tüfek taşıma ruhsatının ibraz edilmemesi
   c) Avcılık belgesinin ibraz edilmemesi
   ç) Acentenin organizasyonuyla avlanacak yerli avcının başvuru süresinde vekaletname vermemesi
   d) Postadan kaynaklanan gecikmeler, 52. maddenin (a) fıkrasında belirtilen dönemlerde Bakanlık kayıtlarına girmeyen başvuru
   e) Ýletişim bilgileri olmayan ve imza taşımayan başvuru
   f) Faksla yapılan başvuru
   g) Kotaların boşalması/boşta kaldığı durumlarda; süreci hızlandırmak ve kota kullanımını sağlamak amacıyla başvuruların acil olarak değerlendirilmesi gerektiğinde, faksla yapılan başvuru ve ilgili belgeler değerlendirmeye alınabilir. Daha sonra acilen bu belgelerin onaylı örnekleri gönderilir.

   54. Asil ve yedek avcıların belirlenmesi
   a) Yerli avcı kota tahsisi, her bir kotaya bir asil ve her bir kotaya üç yedek avcı olacak şekilde değerlendirilir.
   b) Yerel avcı kotasının tahsisi, her bir kotaya bir asil ve taleplilerin tamamı sıralamaya alınarak yedek olarak belirlenir.
   c) 2015-2016 av yılında HB-Þ ve KBKG hariç av ve yaban hayvanı avlayan/yaralayan yerli/yerel avcıların avladıkları tür için başvuruları, kotaların boş olması durumunda değerlendirmeye alınır.
   ç) Yerli avcı kotalarının tahsisinde tercihler dikkate alınarak birden fazla talep olması durumunda; “Özürlüler Kimlik Belgesi” sahibi olduğunu kanıtlayanlar öncelikli ve hariç olmak üzere 100 puan üzerinden 1. Ýlk kez başvuru; ilk kez o tür için başvuru yapılması; bir türü avlayıp diğer türü avlamaya geçme; bir önceki av yılında başvurulan türü avlayamama (100) 2. Av organizasyonu sırasında usulsüz avcılıkla mücadele edildiğini kanıtlama (90) 3. Usta avcı olma (av turizmi kapsamında en az 3 farklı tür (yaban keçisi, çbdk, kızıl geyik, karaca, ayı, melez yk, ceylan avlama) (80) 4. Avlağın bulunduğu yerde ikamet, değişik il avcısı olma (70) 5. Seleksiyon amaçlı bireyi avlayıp normal bireyi avlayamama (60) 6. Avlağın, av turizminin tanıtımına katkı (60) 7. 65 yaş ve üstü olma ya da 30 yaş altı olma durumu (60) 8. Avlağın zorluğuna göre idarece avlak belirleme teklifini kabul etme, zor avlanma koşulu olan avlağın tercih edilmesi (60) 9. Bir önceki av yılında öncelikle tercih edilmeyen avlaklarda avlanma (60) kriterleri ile eksi olarak 100 puan üzerinden 1. Bir önceki av yılında talep ettiği av ve yaban hayvanını avlama (Boş kota olmadığı sürece) (-100) 2. KAK kapsamında hakkında verilen idari yaptırım kararının 2016-2017 av yılında kesinleşmesi (-100) 3. Tercih edilmesine rağmen kotadan vazgeçme (-80) 4. Kotanın kullanımını değişik nedenlerle engelleme/kısıtlama (-70) 5. Bir önceki av yılında nitelikli avlaklarda avlanma (-60) 6. Cezalı avlama (-60) kriterleri birlikte dikkate alınır.
d) Yerel avcı asil ve yedek avcı sıralamasının belirlenmesinde puanlama; “Özürlüler Kimlik Belgesi” sahibi olduğunu kanıtlayanlar öncelikli ve hariç olmak üzere aşağıdaki kriterlere göre yapılır:
1. Her tür için ayrı ayrı puanlama yapılarak asil ve yedek avcıların belirlenmesi
2. Son 4 av yılında birden fazla izin belgesinin düzenlenmiş olması durumunda, en küçük puana sahip av yılının puanının dikkate alınması ve eşitlik halinde de birden fazla düzenlenenlerin tek düzenlenenlere göre sıralamasının sonra olması
3. Yerel avcı kotası için özel avlanma izin belgesi düzenlenmiş olması durumu
a) Ýlk kez yerel kotaya başvuru (100)
b) En son 2012-2013 av yılında yerel avcı kotası için özel avlanma izin belgesi düzenlenmiş olması (80)
c) En son 2013-2014 av yılında yerel avcı kotası için özel avlanma izin belgesi düzenlenmiş olması (60)
ç) En son 2014-2015 av yılında yerel avcı kotası için özel avlanma izin belgesi düzenlenmiş olması durumu (40)
d) En son 2015-2016 av yılında yerel avcı kotası için özel avlanma izin belgesi düzenlenmiş olması durumu (20)
4. Puanlamanın eşit olması durumunda, aşağıdaki kriterlerin sıralaması dikkate alınarak avcı sıralaması yapılır:
a) Yerel kota için özel avlanma izin belgesi düzenlenmiş olmasına rağmen avlayamama
b) 65 yaş ve üstü ya da 30 yaş altı olma
c) Yerel avcı kotasının birden fazla sahada olduğu illerde, sahanın olduğu yerleşim biriminde ikameti olma
ç) Tercih sıralaması

   55. Kota tahsis bildirimleri
   a) Yerli avcılara kota tahsisleri; karacada başvuru bitim tarihinden sonra, karaca dışındaki türlerde 01 Temmuz 2016 tarihinden sonra bildirilir.
   b) Yerel avcı kota tahsisleri, 24 Haziran 2016 tarihine kadar tamamlanarak Genel Müdürlüğe acil olarak bildirilir.
   c) Başvuruları uygun bulunan asil yerli avcılara ücretlendirmeleri yapmaları için duyuru Genel Müdürlükçe yapılır.
   ç) Asil olarak belirlenen yerli avcının ücretlendirmeyi belirtilen süre içinde yapıp Genel Müdürlüğe bildirmemesi, dekontu göndermemesi durumunda 1. yedekten başlamak üzere yedek yerli avcılara aynı duyuru müdürlüğe bildirilinceye kadar Genel Müdürlükçe yapılır.
   d) Ücretleri ödeyen asil yerli avcılar, yedek sıralamadaki avcılar ile avlanma kural ve koşulları müdürlüklere bildirilir.
   e) Asil yerli avcının 1. izinle av organizasyonunu iptal etmesi veya avlayamaması ile avlanma izin ücreti peşin alınarak 2. kez verilecek izinden sonra da av organizasyonunun iptal edilmesi veya avlayamaması durumunda; 1. yedek yerli avcıdan başlamak ücretlendirmelerin peşin yapılması koşuluyla kota tahsis edileceğine ilişkin duyuru müdürlükçe yapılır.
   f) Yerel avcılara kota tahsis işlemi, yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda müdürlükçe yapılır.
   
   56. Tahsis edilen kotaların kullanımı
   a) Yerli avcı adına acenteye tahsis edilen kota, sadece kotanın tahsis edildiği avcıya kullandırılır.
   Kota boşaldığında, avcıların birden fazla yedek sıralamada yer alabilecek olmasından ötürü aynı avcıya ikiden fazla izin verilmesi olasılığı olduğundan müdürlükler, Genel Müdürlük Av Turizmi ve Avlak Yönetimi Þube Müdürlüğü yetkilileriyle iletişim kurduktan sonra yedek kotaları tahsis eder.
   b) Asil avcıdan boşalan kota, yedek avcıların aynı tür için avlama ya da diğer sahalarda yedekte bulunma durumları gözetilerek; kotanın boşaldığı tarihlerde avlanma olanağına kavuşmayan boşalan kotanın olduğu sahada talepli avcılara geçiş yapılarak kota tahsis edilir. Bu amaçla 0312 207 60 91 ve 0312 207 60 07 numaralı telefonla iletişim kurularak bilgi alınır. Geçiş yapılan avcı, avlanma koşulları yeniden değerlendirilip avlanma olanağına sahip olabilir.
   c) 56 ve 57. maddede belirtilen şekliyle kotanın boşalma durumu Genel Müdürlüğe hemen bildirilir.
   ç) Yerli/yerel avcılar, başvuru dilekçelerinde/formlarında talep edilen avın başlangıç tarihi dikkate alınıp yeni avlanma tarihini belirleyerek en geç 30 gün içinde avlanır. Talep edilen avın başlangıç tarihi dikkate alınarak yeni avlanma tarihi belirlemeyip izin belgesi düzenletilmeden 30 gün içinde avlanılmaması durumunda kotanın ilk kullanımı gerçekleşmiş olur. Mart döneminde avlanmayı talep eden avcı için, sağlık raporu ve olumsuz hava koşulundan dolayı erteleme/öteleme yapılmaz, eğer mart ayında ilk kez av organizasyonu için izin verilmişse kotanın 2. kullanımı uygulanır.
   d) Genel Müdürlükçe müdürlüklere bildirilen başvurulardaki avlanma tarihinin değiştirilmesi talepleri müdürlüklere yazılı/sözlü yapılır.
   e) Ýzin belgesi düzenleme istemleri, avın başlangıç tarihinden önceki en geç 5 gün öncesine kadar olan sürede yapılır.
   f) Belge düzenlendikten sonra 43. madde çerçevesinde değişiklik yapılabilir.
   g) Talep edilen/öngörülen avlanma tarihini öne alıp avlanacak avcı için mazeret, sağlık raporu ve olumsuz hava koşulundan dolayı öteleme yapılmaz.
   ğ) Yerli/yerel avcılara avlayama/iptal durumunda kotanın ikinci kullandırımında, olumsuz hava koşullarından dolayı ötelemeye müdürlük/şeflik karar verir. 

   57. Boşalan asil ve yedek yerli/yerel avcı kotasının kullanımı
   a) Yerli/yerel avcı kotasının olduğu sahalarda; başvuru olmaması, kotanın boşalması, asil ve yedek yerli/yerel avcı kotasıyla av hayvanının avlanamaması durumlarında boşalan yerli/yerel avcı kotaları, öncelikle avlağın kota ihalesini alan acente/acentelerin istemde bulunmaları durumunda ihale bedelinden müdürlükçe; bunların talepli olmaması durumunda kota sıralamasında yedek sıralamada olup avlanan avcıların yedekte olan, kota başvurusunda bulunup asil ya da yedek sıralamaya giremeyen, belirlenen dönemlerde kota tahsis başvurusu yapamayan ya da belgelerinin eksikliğinden dolayı başvuruları değerlendirmeye alınmayan ancak belgelerini tamamlayan, kota tahsisini gerçekleştirmeyen avcılara, yerli/yerel avcı ücretiyle yerli/yerel avcılara sonrasında da ihale bedelinden diğer acentelere ya da işleticiye Genel Müdürlükçe tahsisi yapılabilir.
   b) Yerli/yerel avcı kotası olan sahalar, yabancı avcı kotasının tahsis edildiği sahalar ile kotanın tamamının yerli/yerel avcı dağılımının olduğu sahalarda; kotalara başvurusu olmaması, ücretlendirmelerin yapılmaması sonucu kotanın boşalması, av ve yaban hayvanının avlanamaması durumlarında boşalan yerli/yerel avcı kotaları; saha için belirlenmiş ücretler veya yabancı avcı ücretinin belirlenmediği saha olması durumunda yerli avcı ücretinin %50 fazlası karşılığındaki avlama ücretiyle acentelere; yedek sıralamada olup avlanan avcıların yedekte olan, başka sahada avlanamayıp yedek sıralamada olan avcılara, kota başvurusunda bulunup asil ya da yedek sıralamaya giremeyen,  belirlenen dönemlerde kota tahsis başvurusu yapamayan ya da belgelerinin eksikliğinden dolayı başvuruları değerlendirmeye alınmayan ancak belgelerini tamamlayan, kota tahsisini gerçekleştirmeyen avcılara, yerli avcı ücretiyle yerli avcılara Genel Müdürlükçe; öncelikli olarak kota sıralamasında yedek sıralamada olup avlanan yerel avcıların yedekte olan, asil ya da yedek sıralamaya giremeyen, belirlenen dönemlerde kota tahsis başvurusu yapamayan ya da belgelerinin eksikliğinden dolayı başvuruları değerlendirmeye alınmayan ancak belgelerini tamamlayan, kota tahsisini gerçekleştirmeyen avcılara,  yerel avcılara yerel avcı ücretiyle müdürlükçe tahsisi yapılabilir.
   c) Ýhaleye çıkılıp alınmayan/sonuçlanmayan sahalarda boş olan kotalar; yedek sıralamadaki avcılara, kota başvurusunda bulunup asil ya da yedek sıralamaya giremeyen avcılar ile belirlenen dönemlerde kota tahsis başvurusu yapamayıp daha sonra yapanlar ya da belgelerinin eksikliğinden dolayı başvuruları değerlendirmeye alınmayan ancak belgelerini tamamlayanlara yerli avcı avlanma izin ücreti ve avlama ücreti karşılığında yerli/yerel avcılara Genel Müdürlükçe tahsisi yapılabilir. Ýhale edilip alıcısı olmayan bu kotalar acentelere, işleticilere tahsis edilmez.
   ç) Aynı ilde birden çok sahada karaca av organizasyonlarına izin verilmesi durumunda; yedek sıralamada olup avlanan avcıların yedekleri ile başka sahada avlanamayıp yedek sıralamada olan avcılara müdürlükçe izin verilir.
   d) Asil ve yedek yerli/yerel avcı kotasıyla av ve yaban hayvanının avlanamaması durumunda boşalan yerli/yerel avcı kotaları için işletici/işleticiler müdürlüğe başvurur ve 57. madde çerçevesinde değerlendirilir. Bu kotaların boşalma durumu işletici/işleticilerce izlenir.
   e) Müdürlükler, kotanın boşalma durumunu Genel Müdürlük yetkilileriyle iletişim kurularak (0312 207 60 91 ve 0312 207 60 07) hemen bildirilir ve yazıyla da kayıt altına alır.
   f) Yerel avcı kotasının olduğu sahalarda, başvuru olmayıp kota tahsis edilen yerel avcıya Genel Müdürlük yetkilileriyle iletişim kurulduktan sonra tekrar izin verilebilir.
   g) Yerli avcı kotası tahsis edilen avcının aynı saha için diğer başvurusu, kotanın boşalması gözetilerek yeniden değerlendirilebilir.
   ğ) Üçüncü yedek ve işleticinin talepli olmaması üzerine kotanın boşalması durumu Genel Müdürlüğe bildirilir, yedeklerin iptal durumu bildirilmez.   
   h) Boşalan/boşta kalan yerli/yerel avcı kotaları, Genel Müdürlüğün www.milliparklar.gov.tr internet adresinde yayınlanır. Yerli/yerel avcılara bu kotaların tahsisinde, avlanma durumuna göre başvuru sırası dikkate alınır.
   ı) Başvuruda bulunup asil ya da yedek sıralamaya giremeyen avcılar ile belirlenen tarihlerde kota tahsis başvurusu yapamayıp daha sonra yapanlar ya da belgelerinin eksikliğinden dolayı başvuruları değerlendirmeye alınmayan ancak belgelerini tamamlayan yerli/yerel avcılara, boş kota durumuna göre tahsis işleminde peşin avlanma izin ve avlama ücreti uygulanır.
   i) Ýhale sonucu oluşan bedelin birden fazla farklı olduğu sahalarda avlama ücreti, en yüksek ihale sonucu oluşan ihale bedelidir.
j) 57. maddede belirtilen durumların dışında kotanın boşalması halinde, tahsis işleminin nasıl yapılacağına Genel Müdürlük karar verir.

   XII. YERLÝ/YEREL AVCI KOTASI DIÞINDAKÝ KOTALAR
   
58. Yabancı avcı tahsis kotalarına acentelerce başvuru, tarih ve tahsis
a) Avlanma kotası ihale edilenlerinin dışındaki yabancı avcı tahsis kotalarına, av turizmi izin belgeli acenteler başvurur.
b) Yabancı avcı karaca kotaları için başvuru, 01-25 Nisan 2016 döneminde Genel Müdürlüğe yapılır.
c) Yaban domuzu kotaları için başvuru müdürlüğe yapılır.
ç) Tahsis edilen kotalar, müdürlüklere ve istem sahiplerine bildirilir.

   59. Devlet misafiri ve diplomatik kimlik kotaları
   a) Devlet misafiri ve diplomatik kimlik sahibi yabancı avcılara ayrılan kotalar için başvurular, türler için belirlenen avlanma döneminin sonuna kadardır. 
   b) Genel Müdürlükçe kotanın kullanıma karar verilmesi durumunda; ihale bedeliyle ihaleyi alan işletici/işleticilere veya ihalenin yapılmamış olması ya da yabancı avcı kotası olmaması durumunda ise istemde bulunan acente/acentelere ya da yerli avcılara ihale bedeli/tablolarındaki tutarlar karşılığında peşin ücretlendirmeyle tahsis edilir. Bu ücretlerin dışında ayrıca ek trofe ücreti de uygulanır.   

   XIII. AV ORGANÝZASYONUYLA ÝLGÝLÝ BELGELER

   60. Organizasyon sonuçlarının bildirilmesi
   a) Kotası tahsisi yapılan av ve yaban hayvanının avlanamaması/kotanın iptal edilmesi durumunda organizasyon sonuçlarının en kısa sürede bilinmesi gerektiğinden av organizasyon sonucu Genel Müdürlüğe bildirilir. 2. kez izin verilen av organizasyonlarında avlayamama, iptal durumu Av Turizmi ve Avlak Yönetimi Þube Müdürlüğü yetkilileriyle iletişim (0312 207 60 91, 207 54 72 ve 0312 207 60 07) kurularak bildirilir.
   b) 2015-2016 av yılında av turizmi kapsamında yapılan av organizasyonlarıyla ilgili sonuçların değişik nedenlerle ABF’de belirtilmemesi/belirtilememesi sonucu bilgilerin eksik kalmasından ötürü; av organizasyonlarıyla ilgili kesin sonuçların birarada olmasını sağlayan “Av Turizmi Ýzleme ve Bilgi Cetveli", mühürlü ve ıslak imzalı olarak ayrıca CD ortamında 15 Nisan 2016 tarihine kadar Genel Müdürlükte olacak şekilde Bölge Müdürlüğünce gönderilir.

    61. Av turizmiyle ilgili bilgi ve dokümanlar
   Av turizmi uygulamalarını içerir bilgi ve dokümanlar ile izin belgesi düzenlemesiyle ilgili tüm bilgilere, “www.milliparklar.gov.tr” internet adresindeki “Av Yönetimi Dairesi” bölümündeki linkten erişilebilir.


not: konu milli parklar dairesi sayfasından bilgi amaçlı alıntıdır.

saygılarımla.

                                 
Murat Ali AKDAĞCIK
1970 MERSİN