Gönderen Konu: ayhak ve av yönetimi daire başk. istişare toplantısı.  (Okunma sayısı 1911 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı M.Ali AKDAĞCIK

 • Dost Avcı
 • *****
 • İleti: 508
 • Karma: 0konu, bilgi amaçlı olarak serhat çelebioğlu beyin paylaşımda bulunduğu avlak.com sitesiden alıntıdır,..

saygılarımla.


AYHAK-AV YÖNETÝMÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI
                                       ÝSTÝÞARE TOPLANTISI
                                            12.ÞUBAT.2016
                                                  ANKARA

          Bilindiği gibi “Türkiye Avcılık Sistemi Teknik Komisyon Çalışmaları” AYHAK Konfederasyonumuz ile Av Yönetimi Daire Başkanlığı arasında yürütülmektedir. Bu toplantıların ikisi Ankara’da, üçüncüsü ise Balıkesir’de yapılmıştır. Toplantılara Konfederasyon temsilcileri olarak AYHAK Konfederasyonu başkanı Ýlhan DEVECÝ, EYHAF Federasyonu Başkanı Ersin DÜZYOL ve GÜMAF federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Senih YAZGAN katılmaktadır. DKMP genel Müdürlüğü adına ise; Av Yönetimi Daire Başkanı Cemal AKCAN, Etüt Envanter Þube Müdürü Mustafa KANTARLI, Av turizmi ve Avlak Yönetimi Þube Müdürü Davut POLAT, Koruma Kontrol Þube Müdürü Sebati Nur AKBAÞ ve Avcılık Hizmetleri Þube Müdürü Hakan AKDAÐ katılmaktadır.

         Ýstişare toplantısına ise, MAYHF başkanı Cengiz Markal, EYHAF başkanı Ersin DÜZYOL, ÝSAYAF başkanı Cafer GERDAN, Ýç Anadolu Av ve Yaban Hayatı Federasyonu Başkanı Sami CANDAN, KADFED başkan yardımcısı Ahmet ULUSOY, AYHAK yönetim kurulu üyesi Necati YILDIRIM ve KAYHAF başkan yardımcısı Serhat ÇELEBÝOÐLU katılmışlardır.

          Teknik toplantılar MAK 2016 öncesi tamamlanacak ve alınan kararlar ilgili mercilerin karar organlarına taşınacaktır. DKMP Genel Müdürlüğünce ve AYHAK Yönetim Kurulu ile Federasyonların onayladığı ve üzerinde uzlaşılarak taraflarca karşılıklı kabul edilen maddeler kamuoyu ile paylaşılacak ve 2016/2017 av sezonunda uygulamaya konulacaktır. Bu doğrultuda aşağıda açıklanan ve ele alınan maddeler teknik ve istişare toplantılarında görüşülen fakat kesinleşmeyen, henüz üzerinde iyi niyetle çalışılan hususlardır. Bu anlamda DKMP Genel Müdürlüğünü ve AYHAK yönetim Kurulu ile Federasyonları bu geçici sürede sorumluluk altında bırakmayacak açıklama metinleridir.

          AYHAK Konfederasyonumuzun ve federasyonlarımızın temel gayesi; Avcı yararı çerçevesinde, Av Kaynaklarımızın Sürdürülebilir bir biçimde koruma-kullanma dengesi gözetilerek gelecek nesillere aktarılmasıdır. Av Yönetimi Daire Başkanlığının temel hedefi ile de örtüşen bu ortak noktada akılcı çözümler üretmek ve karmaşık olmayan uygulanabilir bir özgün avcılık sistemini kurmak hedeflenmektedir. Bu kapsamda çalışmalarımız devam etmektedir. Bu çalışmalarımızın sonuncusunu oluşturan “Ýstişare Toplantısı” 12.Þubat.2016 Cuma günü Ankara’da yapılmıştır. Bu toplantı ile Teknik Kurulun yaptığı çalışmalar hakkında AYHAK Yönetim Kuruluna ve Federasyon yetkililerine bilgi aktarılmış ve daha önce ele alınan maddeler tekrar gözden geçirilmiştir. Toplantının öğleden sonraki aşamasında ise bakanlığa geçilmiş ve toplantı süreci Av yönetimi Daire Başkanlığımızla devam etmiştir.

          Konfederasyonumuz toplantı sürecindeki ele alınan konuların avcı kamuoyu ile paylaşılması sorumluluğunu daha önce 04.11.2015 tarihinde sunduğu yazılı raporla da gerçekleştirmiştir.

          Aşağıda somut bir yazılı belgeye bağlanmamakla birlikte, AYHAK Konfederasyonumuzca sunulan ve üzerinde çalışılan ve bu anlamda henüz kesin olmayan maddeler paylaşılmıştır. Söz konusu maddeler ilgili tarafların karar organlarınca henüz nihai olarak onaylanmadığı için resmi bir anlam taşımamaktadır.

          Bu önemli aşamada katkı sağlayan “Teknik heyetimize”, “Federasyon Yetkililerimize”, “Av Yönetimi Daire başkanlığımıza”, ”DKMP Genel Müdürlüğüne” teşekkürlerimizi sunarız.

         Avcı kamuoyumuza saygıyla duyurulur.
                                                                                                                                                             AYHAK YÖNETÝM KURULU ADINA
             Başkan
                Ýlhan DEVECÝ

AVCILIK SORUNLARINA DÖNÜK ELE ALINAN GENEL HUSUSLAR

1. Ocak Ayı Ýçerisinde alınan “Avlanma Harçlarının” kaldırılması ve bir defaya mahsus alınması sağlanacaktır. (Tasarı TBMM sunulmuş ve hükümetin ilk 6 aylık eylem planında hayata geçirilmesi beklenmektedir.)

2. Üst üste işlenen avcılık suçları neticesinde “Avcılık Belgesi Ýptali” son bulacaktır. Bunun yerine para cezası getirilecektir. Popülasyonun ve türün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yasa dışı avlanma yöntemi bu hususun dışında tutulacaktır. Belgesi iptal olanlarda bu haktan yararlanabilecektir. (Tasarı TBMM sunulmuş ve hükümetin ilk 6 aylık eylem planında hayata geçirilmesi beklenmektedir.)

3. Atadan gelen veya kayıtlı olmayan silahlara genel af getirilecektir. Böylece bütün av silahları kayıt altına alınacaktır. Bu konuda Ýç Ýşleri bakanlığı ile DKMP Av Yönetimi Daire Başkanlığı koordineli çalışılmakta ve gerekli yasal hususlar düzenlenmektedir.

4. 65 yaş üstü avcılarımız kotasız avlanabileceklerdir. Av Yönetimi daire Başkanlığımıza sunduğumuz bu öneri olumlu karşılanmış ve konu DKMP Gen Md. ce de onaylanması halinde yürürlüğe girecektir.

5. Silah taşımada “Sabıka Kaydı” sorunu ile ilgili çözüm üretilmektedir. (Tasarı TBMM sunulmuş ve hükümetin ilk 6 aylık eylem planında hayata geçirilmesi beklenmektedir.)

6. Avlanma harcını zamanında ödememeden kaynaklanan cezai işlemler kaldırılacaktır. 2.maddenin gerçekleşmesi ile bu hususta kendiliğinden çözülecektir.

7. Av bayilerinden alınan % 2 paylar iptal edilecektir. Bunun yerine ithalat yapan Silah Sanayicisine yükümlülük düşünülmektedir. (Tasarı TBMM sunulmuş ve hükümetin ilk 6 aylık eylem planında hayata geçirilmesi beklenmektedir.)

8. Karaca avlarında yivsiz av silahı serbest bırakılacak ve Karaca avcılığı yerel avcı için çok cazip koşullarda yapılabilecek hale getirilecektir. Bu konuda yeterli kotalar verilmesi düşünülmektedir. (Tasarı TBMM sunulmuş ve hükümetin ilk 6 aylık eylem planında hayata geçirilmesi beklenmektedir.)

9. Pille çalışan mühre ile ördek avcılığının serbest olması 2016 MAK a getirilecek ve Av Yönetimi Daire Başkanlığımızın da onayı ve katkısı ile serbest bırakılması üzerinde uzlaşılmıştır.

KOTALI AVCILIK ÝLE ÝLGÝLÝ SORUNLAR

1. Yasada bulunan işbirliği hükmü hayata geçirilecek ve bu kapsamda ilk olarak AYHAK konfederasyonu önderliğinde federasyonların belirleyeceği il temsilcilerinin il müdürlükleri ile birlikte çalışma imkanı sağlanacaktır. Bu anlamda Avcılığın yönetiminde Devlet ile Avcı Kuruluşları yerelden başlayarak sorunların çözümünde işbirliği ve koordinasyon sağlayabilecektir.

2. Müzakere sürecinde ve Ýstişare toplantımızın en önemli gündem maddelerinden birisini Avlakların Konfederasyona ücretsiz olarak bir protokolle devri ve birlikte yönetilmesi oluşturmaktadır. Bu durum Av Yönetimi Daire başkanlığımızın son derece önemli bir teklifidir. Bu teklifin gerekçesi ise, avı, avcılığı, av hayvanlarını ve habitatı en iyi avcıların bilmesi ve Konfederasyonumuzun gelinen noktada ortaya koyduğu olumlu çalışmalar ve güven hususudur. Bu önemli husus bu günden itibaren örgütümüzde tüm detayları ile tartışılmalıdır. Bu hususun gerçekleşmesi ile mevcut kotalar ortadan kalkmaktadır. Avlaklarda planlı avcılığa avcılar kendileri karar vermektedirler. Bu durum son derece ciddi bir sorumluluktur.

Bununla birlikte konfederasyonumuzun ve federasyonlarımızın bağlı  derneklerle birlikte avcılıkta en önemli karar ve uygulama organı olması Türk Avcısını ve kurumlarını yüceltecek bir husustur.

Örgütlenme, denetim, bölgeler arası ayırım ve maddi olanaklar ise şu an en önemli sorunu teşkil etmektedir.

Pilot bölge uygulama hususu ise hali hazırda konuşulan bir konudur.

Avantajları ve çekinceleri ile birlikte konu gelecek dönemde en önemli gündem maddemizi oluşturacaktır. Bu anlamda konu ile ilgili hiçbir federasyonumuzun ve doğal olarak ta konfederasyonumuzun henüz almış olduğu bir karar bulunmamaktadır.

3. Avcılığın sürdürülebilmesinde en önemli hususlardan biri yerli av hayvanlarımızdır. Bu anlamda avcı kuruluşlarımız ile birlikte karar vermek koşulu ile bazı avlaklar dinlendirilecek ve rezerv sahası olarak kullanılabilecektir. Bu avlakların dağılımında birlikte karar verilecek ve il içinde yakın alanlar olmaması sağlanacaktır.  

Avlağın çok büyük bir yüz ölçümü kaplaması durumunda yereldeki avcıyı da mağdur etmeden avlak içinde kalan belirli bir alan rezerv sahası olarak teklif edilebilecektir.
 
4. Avlağa il dışı avcıların girişinde % 50’nin altına düşen bir sınırlama getirilmeyecektir. Bu oran ildeki veya ilçedeki avlanma pulu satışı dikkate alındığında il dışı avcı lehine % 90 a kadar arttırılabilecektir.

5. Her avcının yasal olarak avlanma gün sayısı bir av sezonu içerisinde avlaklarda yaklaşık 189 gündür. Bu gün sayısı 120 günden az olmamak koşulu ile avcı tarafından istediği avlakta istediği zaman kullanılabilmelidir. Bu anlamda gereksiz bir avlağa 16 veya 20 kez gidebilme hakkı gibi yanlış uygulamalar ortadan kalkabilecektir.

Bu konu teknik toplantılarda genel olarak anlaşılan fakat gün sayılarında henüz üzerinde mutabakat sağlanamayan bir maddedir.

Bununla birlikte bu madde ile ilgili olan sulak alanlardaki ördek avcılığında aynı avlağa giriş sayısı 40 olarak uygulanmaya başlanmıştır.

6. AVBÝS sisteminden günün her saati izin almak mümkün olacaktır. Bu konuda teknik alt yapı hazırlanacaktır.

7. Keklik türlerinde ve tavşanda bir avlaktan diğer iki avlağa geçiş imkanı sağlanacaktır. Bu konuda teknik alt yapı hazırlanacaktır. Bununla birlikte teknik toplantılarda il geneli avlanabilme izni de alternatif teklifimiz olmuştur. Ýlk avlağa izin alındıktan sonra diğer iki avlağa geçişte izin alınmaması, sadece kayıt yapılması heyetimizin istediği bir diğer husustur. Bu sorunun fiiliyatta uygulanabilmesi için izin alma mecburiyetinin diğer avlaklar için kalkması gerektirmektedir. Konu henüz üzerinde uzlaşılmayan ve tartışılan bir maddedir.

Göçmen kuşlarda, domuz avcılığında ve kopoyla tavşan avcılığında ise teknik heyetimizin teklifi; limit dışında kota sınırlaması olmamasıdır. Domuz, Bıldırcın, üveyik, çulluk, tahtalı ve su kuşlarında AVBÝS sistemine kayıt yaptırıldığında ava çıkılabilmesi ve 300 km ilerideki bir avlağa geçilebilmesi mümkün olması isteğimizdir. Bu husus üzerinde henüz mutabakata varılamayan bir diğer konudur.

Teknik heyet bu hususun yerli türlerimizin korunması bağlamında gerekliliği vurgulamış ve avcımızın bu serbestiye sahip olması zorunluluğunu ifade ederek bu konudaki hassasiyeti en üst düzeyde belirtmiştir.

Av yönetimi ise, bir avlağa avcı giriş kotasından vazgeçilemeyeceğini ifade etmiştir.

Konu heyetlerce tartışılmaya devam etmektedir.

Bu konuda gerekirse bölgesel kararlarda almak ta mümkündür. Yani kekliğin bulunduğu Ýç Anadolu, D.Anadolu ve G.D.Anadolu bölgeleri hariç diğer gölgelerde uygulamaya konulabilir. Bozkırda yapılan keklik avcılığının hassasiyeti diğer bölgelerde avcılığın yapılamaması sorunu yaratmamalıdır. Marmara, Karadeniz, Ege ve Akdeniz bölgelerinde göç hayvanların ağırlıklı olduğu bir avcılığın yapılması, kekliğin varsa bozkırda değil makilik ve dağlık alanlarda bulunması farklı bir uygulamayı gerektirmektedir. Ayrıca bu bölgelerden Anadolu’ya keklik avcılığı için avcı göçünün önlemesi acısından da konu önemli bir çözümü içermektedir.

8. Konfederasyonumuzun ve federasyonlarımızın görüşleri doğrultusunda ve teknik Heyetimizin de asla kabul etmediği diğer bir husus paralı avcılıktır. Bu konu yazılı olarak ta av başına “Avlanma Ücreti” alınmaz ifadesi ile diğer maddeler gibi DKMP Av yönetimi Daire Başkanlığımıza sunulmuştur.

(2015 yılında avlanma pulu alan 140200 kişi Türk Avcısı bulunmaktadır. Av Turizmi kapsamında avlanan yerli avcı sayısı ise yaklaşık tüm Türkiye’de 250 kişi civarıdır. Av turizmi gelirlerinden Tüm Türkiye’de elde edilen gelir ise 2015 yılında 5.000.000.-TL civarıdır. Son derece sınırlı ve az bir gelirin olduğu, az sayıda avcının yararlandığı av turizmi modelinin ve paralı avcılığın tüm Türk Avcısına uygulanması asla doğru bir yaklaşım değildir.)

9. AVBÝS Sisteminden alınan ve kullanılmayan izin iptal edilebilecektir.

10. Kota düşümü avcı beyanı ile olacaktır. Bu anlamda avcı geri bildirimi esastır. Geri bildirimde bulunmayan avcı sisteme giremeyecektir.

11. Av yönetimi ve Avcı Kuruluşları Ýletişimi her daim açık olacak ve mail gurubu oluşturulacaktır.

12. Avcı Bilgi Sistemi geliştirilerek akıllı telefonlara uygun bir iletişim sistemi 2016/2017 av döneminde uygulamaya girecektir. Bu sayede avcı hangi avlakta, hangi koordinatta olduğunu bilecek, hava tahminlerini alacak, hangi avlakta kaç kişi olduğunu görebilecek ve acil durumlarda her merada önceden belirlediği numarayı arayabilecektir.

13. AVBÝS sisteminde Konfederasyonun belirleyeceği avcı kişiler yetkilendirilecektir.

14. Kopoyla tavşan ve domuz avcılığında bir avlaktan bir başka avlağa geçmeden kaynaklanan sorun MAK 2016’da ele alınacaktır.

                                     SAÝR HUSUSLAR

          Sair Hususlar olarak ifade edilen aşağıdaki konular yazılı olarak sunulmuş ve görüşmelerimize dahildir.
1. 4915 sayılı KAK konusunda avcı kuruluşları ile birlikte komisyon kurularak çalışma başlatılmalıdır.
2. Kesin kanıt olmadığı halde avcıyı suçlu kabul edip, ceza tutanağı düzenlemek ve internet üzerinden kesilen cezalarda “Cezayı keselim, mahkemeye verilsin aklansın” mantığından vazgeçilmeli, bu anlamda tüm DKMP teşkilatına avcı yararı gözetilmesi için talimat verilmelidir.
3. Pul satış cetvelinin kaldırılması, veya sisteme dahil edilmesi sağlanmalıdır.
4. Avlanma pulunu ilk defa alanlara zamlı satış yapılmaması sağlanarak teşvik oluşturulmalıdır.
5. Avcılık suçu işlemediği halde, sadece vergi borcu yoktur yazısı getiremeyen avcıların silah ruhsatı alamaması avcımızı suça teşvik eden önemli bir etken olmuştur. Bir çok avcımız borcunu taksitlendirerek anlaşma sağlamasına rağmen ruhsat alamamaktadır. Bu minvalde sorunun çözümünde bakanlığın gerekli girişimlerde bulunması avcı kamuoyunun beklentisidir.
6.  Avlanma izin ücreti satış protokolleri düzenlemelerinde bürokratik sadeleştirme sağlanmalı ve bu kapsamda vize yapılırken ruhsat fotokopisinin istenmemesi, pul satış cetveli adı altında istenilen belgenin derneklerden talep edilmemesi, noterden imza sirküleri sadece yönetim ve ya ilgili kişinin değişmesi halinde talep edilmesi ve her yıl derneklerden tüzük istenmemesi sağlanmalıdır.
7. Denetim saatleri avcılık faaliyetini bölecek veya engelleyecek özellikte olmamalıdır. Bu konuda gerekli talimatlar yazılı olarak iletilmelidir.
NOT: Yukarıda yazılan tüm maddelerin yanında, daha önce raporlarda yer edilen fakat bu maddelerin içinde bulunmayan veya sonradan maddelere ilave edilecek hususlar bulunabilir. Görüşme ve teknik çalışma süreci devam etmektedir. Sunduğumuz yukarıdaki rapor, konuların kesin olarak yazılı bir metne bağlanmadan, tarafların yetkili organlarınca onaylanmadan son hali değildir. Bu anlamda yukarıdaki maddeler Avcı yararı ve Sürdürülebilir Avcılık hedefleri doğrultusunda değişebilir.
[/quote]
Murat Ali AKDAĞCIK
1970 MERSİN

Çevrimdışı A.Rauf KİBAR

 • Dost Avcı
 • *****
 • İleti: 805
 • Karma: 0
Ynt: ayhak ve av yönetimi daire başk. istişare toplantısı.
« Yanıtla #1 : 18 Şubat 2016, 03:19:06 »
Konuyu okudum ama bu gün patlayan bomba ve ölen onlarca insan zihnimi meşgul ettiğinden olacak ki odaklandığım konu ruhsatsız olarak sera kazığı misali satılan

binlerce yivsiz av tüfeği .

Bu avcı federasyonlarının veya avcıların ağırlığı değil bu  silah satıcılarının zaferi dir  sanırım .

Genemi ,gene binlerce silah satıldı gene ruhsata verilecek ,gene kanuna hukuka saygılı kişinin gene kafası ezilecek , yani .

Bırakınız milleti o zaman alan alsın sonradan koyverip te kanun u dejenere edeceğinize, baştan dejenere davranın bununda kanun da kam almasın .

Neden canım sıkılıyor bu konuya . Bazı politikalar ile  el altından birilerine ucuzluk kampanyaları ile birileri silahlandırılıyor . lakin diğer kesime ise silah magandalıktır

Avcılık yanlıştır havaları ile silahlanmak birilerine haram kılınmaktadır bu kötü amaçla siyasi vede mezhepsel olarak avcı tüfeği  kötü amaçlı kullanılıyor .

Ayrıca Avcının getirilen evrak zorunluluğu ile çektiği bazı sıkıntılarda var Mesele .  Alıyorsun evrağını seceresi  yazılıyor tüfeğin,  alıp geliyor kullanıyorsun tüfek sakat

çıkıyor sırf o işlemler sebebi ile sakat tüfek sana kalıyor tamir yoluna düzeltme yoluna alan kişi mecbur kalıyor . bu sıkıntıları daha başka bir yazıda dillendiririz .

Asıl konu Avcının tüfeğinin avcıdan başka birilerini eline tutuşturulması ve avcının tüfeğinden bazı yanlışlıklar beklenmesi ve avcının tüfeği ile avcının adının kötüye

çıkması . avcı tüfeği avcıya verilsin diğer  yivli silahlar kime  silah verilecek ise ona verilsin haaa artık sivil savunma sanırım kalktı ,dış etkenler düşünülerek veriliyor ise

bu silahlar o zaman ciddi bir eğitim verilsin vede ciddi silahlar verilsin  ki silah verilmiş sayılabilsin .
Ahmet Rauf KİBAR
1951 İSTANBUL


Çevrimdışı M.Ali AKDAĞCIK

 • Dost Avcı
 • *****
 • İleti: 508
 • Karma: 0
Ynt: ayhak ve av yönetimi daire başk. istişare toplantısı.
« Yanıtla #2 : 18 Şubat 2016, 15:18:06 »
 rauf bey,

bu ülkede siyasetten midem bulanıyor, din desem aynı,..

çok haklısınız bu konular derin mevzular,..

dinde siyasette birilerinin güdümünde füze misali koordinatları belirsiz serseri mayın misali seyreyliyor yoluna,..

sırf bu sebeplerden dinsizim ama allaha inancım tam çok şükür ,

 siyasetsizim bu ülkede tüm partiler kapalı kapılar ardında can ciger kuzu sarmasılar , televizyonda kemal sunalı türk aile çatısını bozuyor diye kanallarda sınırlayan zihniyet ağıza alınmayacak derecede biribirlerine sataşıyorlar ben bundan hazlanmıyorum makamlarına saygım var ama şahsiyetlerine yakışmayacak derecedeler, edalarından ötürü kayıtsızım.

 şehit dediniz ya hani ölen sivil ve direnişçi her ne mensubuysa havva anadan kardeşler biribirine kurşun top roket ölümüne saldırıyorlar.

 neden neden?...

ben artık dalgalanan bayrak gördüğümde bile ağlar oldum.

yaş,.. kırkbeş  / kırkaltı yaşlandım artık gördüklerimden duyduklarımdan yoruldum ustacığım.

av ve avcılığa dair istişare toplantısını konuşmak üzere saygılarımla.

Murat Ali AKDAĞCIK
1970 MERSİN

Çevrimdışı M.Ali AKDAĞCIK

 • Dost Avcı
 • *****
 • İleti: 508
 • Karma: 0
Ynt: ayhak ve av yönetimi daire başk. istişare toplantısı.
« Yanıtla #3 : 19 Şubat 2016, 16:25:14 »
1. Ocak Ayı Ýçerisinde alınan “Avlanma Harçlarının” kaldırılması ve bir defaya mahsus alınması sağlanacaktır. (Tasarı TBMM sunulmuş ve hükümetin ilk 6 aylık eylem planında hayata geçirilmesi beklenmektedir.)

 konu son 8/10yıldır dillerde bakankık üç sene evvelide bütçe görüşmelerine yetişmedi vs. gibi oyalamalarla 140200 avcıdan bu senede dünya para kaldırdı neden almasınki kuzukuzu ödüyorlar benim avlanma yıllık harcı ile maliye ile işim yokken camia olarak sedece 5 yılda bir normal şartlarda ruhsat yenilerken maliye ile işim olur ama yanlışın neresinden dönülse kar sayıyoruz saymak mecburiyetinde kalıyoruz, nur içinde yatsın canı rahmet istedi herhalde sayın ali altınkaya büyüğümde bu konya daha evveli parmak basmıştı,..


3. Atadan gelen veya kayıtlı olmayan silahlara genel af getirilecektir. Böylece bütün av silahları kayıt altına alınacaktır. Bu konuda Ýç Ýşleri bakanlığı ile DKMP Av Yönetimi Daire Başkanlığı koordineli çalışılmakta ve gerekli yasal hususlar düzenlenmektedir.

''hayrın ve şerrin min allah'' dedirtti bana kayıt altına alınacaklar baba hayrına değil envalter bilgisi ve vergi mevzu var içinde kimine göre iyi kimine göre kötümü olur zaman beraberinde getirecektir elbet ,..

 9. Pille çalışan mühre ile ördek avcılığının serbest olması 2016 MAK a getirilecek ve Av Yönetimi Daire Başkanlığımızın da onayı ve katkısı ile serbest bırakılması üzerinde uzlaşılmıştır

 hali hazırda genelde av bayilerinde ve yurt dışından kargo ile zaten temin edilebilen bir düzenek bulunmaz hint kumaşımıki mübarek icat tüm dünya ülkeleri poilasyonu yüksek her bölge kullanıyor legal olarak tahtalısından ördeğine, fakat merada yakalınırsan suç sayılıyor satış ve temini yasaklanmadan merada yasaklanmasını zaten anlamış değilim yıllardır şimdilerde bıldırcında ultrasonik ses yayan cihazları içat etmişler 100 metre havada etkili oluyormuş zaten bıktık kaset yüzünden bu sene bıldırcın yüzü bile görmedim ova avına gitmedim koca tarsus ovasında 2 denetim aracı var hangi birine yetişsin adamlar yasağı bizim milletimiz çiğnemekte ustalaşmış hatta huy edinmiiş eğitim bu konularda çok önemli,..

 vel hasılı sürdürülebilir avcılık adına iyi ve doğru yönde taşı taş üstüne koyan emeği geçen tüm bireylere teşekkür eder başarılarının devamını temenni ederim,..

 daha yazacak çok şey var hakkımızda hayırlısı olur inşallah.

saygılarımla.
« Son Düzenleme: 19 Şubat 2016, 18:25:14 Gönderen: M.Ali AKDAÐCIK »
Murat Ali AKDAĞCIK
1970 MERSİN

Çevrimdışı A.Rauf KİBAR

 • Dost Avcı
 • *****
 • İleti: 805
 • Karma: 0
Ynt: ayhak ve av yönetimi daire başk. istişare toplantısı.
« Yanıtla #4 : 22 Şubat 2016, 21:36:44 »

1. Ocak Ayı Ýçerisinde alınan “Avlanma Harçlarının” kaldırılması ve bir defaya mahsus alınması sağlanacaktır. (Tasarı TBMM sunulmuş ve hükümetin ilk 6 aylık eylem planında hayata geçirilmesi beklenmektedir.)

Ben bu parayı yatırdım . Devletin bu tür aldatmacalarına artık kanmayacağım, parayı gidiyor yatırıyorum yoksa cezalı yatırmak zorunda kalıyorum . bu daha senelerce söylenir lakin bir yani kapı açılmadan devlet çalışan kapısını kapatmaz .

Benim üzerime bir ev var vede emekliyim vergi vermemen gerekir . Ama ben veriyordum belediyedir hizmettir lakin gidiyorsun belediyeye 4 vezneden teki çalışıyor

bankadır hesap numarasıdır akılları almıyor , millet tek sırada fenalıklar geçiriyor . defalarca uyardım son bir öğretmen hanım ile dayanamadım patladım ver yansın

....VE BU SENE ÖDEMEYECEÐÝM DEDÝM. YOK VERGÝ TAHAKUK ETMÝÞ ÖDEMELÝ ÝMÝÞÝM DÝLEKÇE VERÝP SENEYE ÖDEMEZMÝÞÝM, BENE DE ÖYLE YAPTIM

ÖDEDÝKLERÝMÝ DE GERÝ ALACAKTIM TABÝ KÝ UÐRAÞIRSIN .


 Biz millet değil  daha henüz ümmetiz, Devlet ümmete  hizmet etmez biz devlete hizmet ederiz , ne zamanki çoğunluk Millet olur devlete devletliğini bildireceğiz . 
Ahmet Rauf KİBAR
1951 İSTANBUL


Çevrimdışı M.Ali AKDAĞCIK

 • Dost Avcı
 • *****
 • İleti: 508
 • Karma: 0
Ynt: ayhak ve av yönetimi daire başk. istişare toplantısı.
« Yanıtla #5 : 23 Şubat 2016, 00:30:49 »
 bu yılki avlanma harcını şubatta yatırdım,..

 geçen yıla kadar üçüncü kata çık evrak çıktısını imzalat kayıda git kaydettir birinci kata in vezneye öde bitmiş,..

 veznede tc. nomu söyleyip tek kalemde 1 tl. lik gecikme cezası ile tek seferde kırtasiye polemiği yaşamadan 3 dakikada işim bittip maliyeden çıkmıştım.

kırtasiye ve zaman kaybının bitmesi sevindirici yanıydı.

ama bu paranın hala avcılardan haksız tahsil edildiğinin kanaatindeyim.

saygılarımla.

Murat Ali AKDAĞCIK
1970 MERSİN

Çevrimdışı Fazlı BOZ

 • Dost Avcı
 • *****
 • İleti: 431
 • Karma: 0
Ynt: ayhak ve av yönetimi daire başk. istişare toplantısı.
« Yanıtla #6 : 23 Şubat 2016, 02:28:52 »
Avcılarımız için zaman harcıyan,kafa yoran dostlara selam olsun.
Fazlı BOZ
1949 Eynesil GİRESUN