Gönderen Konu: Samimiyet,Dürüslük,Hoşgörü,İki yüzlülük,Arkadaşlık << Nedir ? > >  (Okunma sayısı 4446 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı Ali İŞLEMECİ

 • Administrator
 • *****
 • İleti: 3626
 • Karma: 0
  • Avcı Sayfamız


Dürüstlük

      Neo-spiritüalist terminolojideki dürüstlük (samimiyet) terimi kişinin başkalarına karşı dürüstlüğü kadar, kendisine karşı dürüstlüğünü de kapsar. Neo-spiritüalist görüşe göre kişinin kendisine karşı dürüst olması, özetle, yapmış olduğu nefsani hareketleri ve manevi vazifelerini yerine getirmesini aksatıcı hareketleri, yani hatalarını nefis denetlemesi sırasında hiçbir bahane ve mazeret bulmadan kendisine açıkça itiraf etmesidir. Samimiyet teriminin karşıt anlamlısı olan samimiyetsizlik (ikiyüzlülük) ise kişinin nefsaniyetini maskeleyebilmek üzere hatalarına bahane ve mazeretler bularak, gerçeği olduğundan başka türlü görmeye veya göstermeye çalışması olarak tanımlanır.

Konuyu Bedri RUHSELMAN şöyle açıklar

      “Samimiyetsizlik insanlar arasındaki dostluğa, sevgiye, karşılıklı güvene engel olan bir kusurdur. Çünkü, ikiyüzlülükte gizli duran amaç nefsaniyettir; nefsaniyet de diğerkamlıkla bağdaşmayacağı için, diğerkamlığın önemli bir tezahürü olan fedakarlık ikiyüzlülükle bir arada bulunamaz.
“(…) Başarılı bir nefis denetlemesi ancak, insanın -sonucu ne olursa olsun- kendi kendisine karşı tam anlamıyla samimi (dürüst) olması ve hareketlerini nefis denetlemesi mahkemesinin huzuruna asla nefsaniyetin etkisi altında kalarak eğip bükmeden, dosdoğru, olduğu gibi çıkarması ile mümkün olabilir.”


Hoşgörü

      Hoşgörü, müsamaha, tahammül, katlanma, görmezden gelme veya göz yumma, başkalarını eylem ve yargılarında serbest bırakma, kendi görüşümüze ve çoğunluğun görüş biçimine aykırı düşen görüşlere sabırla, hem de yan tutmadan katlanma demektir. Ýzin verme, aldırmama, iyi karşılama anlamlarına da gelir.
Sosyal ilişkilerde bir tarafın, bazen farkında olmadan, kasıtlı olmayarak, bazende kasıtla diğer tarafa (maddi/manevi) zarar verebilecek bir sahne yaratması durumunda, diğer tarafın bunu görmezden gelerek veya cevabınından vazgeçerek ödün vermek tahammülünü (erdem) gösterebilmesidir.Tasavvuf'ta Mevlana hoşgörü'ye en güzel örnektir.


     
Ýkiyüzlülük

     Ýkiyüzlülük veya mürailik kişinin sahip olmadığı duygu, düşünce, erdem, değer veya özellikleri, sanki sahipmiş gibi davranması veya sahip olduğunu iddia etmesidir. Çağdaş Türkçe'de bu anlam için sıklıkla ikiyüzlülük sözcüğü kullanılır, mürailik ise ikiyüzlülük sözcüğüne oranla bugün pek fazla kullanılmamaktadır, eskimiştir. Batı dillerinde ikiyüzlülük anlamında kullanılan sözcük sık sık Latince hypocrisisden türemiştir ki bu sözcüğün kökeni de Yunanca ὑπόκρισις yani hypokrisis sözcüğünden türemiştir. Bu iki sözcüğün de anlamı "rol yapmak"tır.Etik içerisinde farklı durumlarda farklı bir konuma sahip olsa da, genel olarak ikiyüzlülük kötü bir fiil olarak değerlendirilir. Çoğu din ve ahlâki öğreti de ikiyüzlülüğü kınar.

    Ýkiyüzlülük T.D.K. sözlüğünde "iki yüzlü olma durumu", yani "özü sözü bir olmama durumu" olarak, çeşitli sözlüklerde ise "dürüst olmama", "bildiğinden,inandığından ve olduğundan başka türlü görünme veya göstermeye çalışma", "aldatmaya çalışma" olarak tanımlanır. Neo-spiritüalizm’de ikiyüzlülük, kişinin yalnızca başkalarına karşı dürüst olmamasını değil, kişinin kendisine karşı dürüst olmamasını da kapsayacak biçimde kullanılır. Nefsaniyetin zararlı bir unsuru olarak kabul edilen ikiyüzlülük ya da eski deyişle samimiyetsizlik neo-spiritüalist görüşte, kısaca, kişinin nefsaniyetini maskeleyebilmek için kusurlarına bahane ve mazeretler bularak gerçeği olduğundan başka türlü görme veya gösterme çabası olarak tanımlanır. Bu bakımdan ikiyüzlülükten genellikle nefis denetlemesi konusunda söz edilir.


Bedri RUHSELMAN ikiyüzlülüğü şöyle tanımlar:

    “Ýkiyüzlülük tüm zararlı ve kötü nefsaniyet ve bencillik tezahürlerini kısmen teşvik eden, kısmen de maskeleyen çok kötü bir silahtır. Ýkiyüzlülüğü kısaca, duyduğundan, bildiğinden, inandığından, benimsemiş bulunduğundan ve olduğundan başka türlü görünerek nefsani bir sonucu, bencilce bir çıkarı elde etmek çabası olarak tanımlayabiliriz. Ýkiyüzlülük veya diğer adıyla samimiyetsizlik, öyle bir hastalıktır ki, zararı en başta kişinin kendisine olmakla beraber topluma da yansır. Ýkiyüzlü insan kendisi üzerinde olduğu kadar, ilişki halinde olduğu insanlar üzerinde de bazı hoş olmayan etkilerin oluşmasına neden olabilir. Ýkiyüzlülük ya bizzat kendi nefsine karşı yapılır ya da başkalarını aldatmak için yapılır. (…) Ýkiyüzlülüğün başkalarına karşı yapılması halinde de insan, karşısındakinden bazı şeyler koparmak, buna karşılık o anda kendi değerini inkar etmek, gerçek kimliğini saklamak ve bunu da yine, nefsaniyeti uğruna yapmak durumuna düşmüştür.”

Arkadaşlık

    Arkadaş, eski Türklerde askerler savaşırken arkadan gelecek herhangi bir saldırıyı kontrol edebilmek için sırtlarını bir ağaca, kaya ya da taşa vererek ok atarlarmış. Genelde bozkır hayatı yaşadıkları için bu sırt dayanan nesne, genelde bir taş veya kaya olurmuş. Yıllar sonra bu sırt dayanan taşın ismi, "arka-taş" iken, arkadaş şeklinde yerleşmiş ve bugün de samimiyetine güvenilen kişilere verilen isimin ta kendisidir... bu bir rivayattir..

Dürüstlük bir erdemdir

     Yüce dinimiz Ýslam'ın öngördüğü insan tipinin temel özelliği doğruluk, dürüstlük ve güvenilirliktir. Hud Süresinin 112. ayetinde; "Öyle ise emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Beraberindeki tevbe edenler de dosdoğru olsunlar. Hak ve adalet ölçülerini aşmayın. Þüphesiz O, yaptıklarınızı hakkıyla görür" buyrularak, Hz. Peygambere ve müminlere, her alanda dürüst olmaları emredilmiştir.

      Sevgili Peygamberimiz de bir çok hadislerinde müminlere dürüstlüğü emretmişlerdir. Sahabeden biri Peygamberimize gelerek; "Ey Allah'ın Rasulü! Ýslam hakkında bana öyle bir söz söyle ki, senden sonra artık hiç kimseden bir şey sormaya ihtiyacım kalmasın" demesi üzerine, Rasulullah, "Allah'a inandım de, sonra da dosdoğru ol”[1] şeklinde karşılık vermişlerdir.

     Dürüstlükle bağdaşmayan söz ve davranışlar ise dinimizde yasaklanmıştır. Nitekim peygamberimiz (a.s.) bir gün pazarı dolaşırken, tahıl satan birisinin yanına gelip, elini buğday yığınına daldırmış, altının ıslak olduğunu görünce; sebebini sormuş, satıcının; "Yağmur yağmıştı, ondan dolayı ıslandı" şeklinde cevap vermesi üzerine; "Niçin ıslak tarafı insanların görebilmesi için üste getirmedin?"diye sorduktan sonra; "Bizi aldatan bizden değildir"[2] buyurmuşlardır.

      Ayrıca "Kusurlu bir malı, ayıbını söylemeden satmak bir Müslüman'a helal olmaz”[3] hadisiyle de insanların, bu konudaki bilgisizliğinden yararlanıp, kalitesiz ya da kusurlu bir malı, kusurunu söylemeden satmanın Müslüman'a helal olmayacağını ifade etmişlerdir.

     Dürüstlük, kişisel ilişkilerden toplumsal ilişkilere, ticari ve mesleki faaliyetlerden kamu görevlerine kadar hayatın bütün alanlarını kapsayan ve mutlaka riayet edilmesi gereken bir erdemdir.Bu itibarla; niyette ve düşüncede, özde ve sözde, işte ve davranışta dürüst olup, her türlü sahtekârlıktan sakınmak, dinin ve dindar olmanın bir gereğidir. Unutulmamalıdır ki, işçi-işveren; amir-memur; hizmet alan-hizmet veren; müşteri-satıcı; eş, dost, arkadaş ve komşular birbirlerine  güvenmezlerse, böyle bir toplumda huzur ve mutluluktan söz edilemez. Çünkü toplumsal hayatta huzur ve barış, iş hayatında verimlilik, insanların birbirlerine dürüst davranmalarına bağlıdır. Eksik ölçüp eksik tartan, kalitesiz ve kusurlu bir malı kaliteli ve kusursuz gibi piyasaya süren ve yalan söyleyenlerin bu tür davranışlarını, Ýslam'ın vazgeçilmez değerlerinden biri olan dürüstlükle bağdaştırmak mümkün değildir.
 
      Üzülerek ifade edelim ki, dürüst ve güvenilir insanların sayısı azaldıkça; can, mal, namus ve nesil emniyeti tehlikeye girmekte, servetler yağmalanmakta, çek ve senetler karşılıksız çıkmakta, sahte ürünler piyasaları doldurmakta, bir çok alanda ahlâkî çöküş ve çürümeler başgöstermektedir.
 
       O halde geliniz, bu kötü gidişatı durdurmak ve dürüstlüğü davranışlarımıza yansıtabilmek için, toplum olarak üzerimize düşen görev ve sorumlulukları yerine getirelim. Olduğumuz gibi görünüp, göründüğümüz gibi olalım. Doğruluktan asla ayrılmayalım. Dürüstlük konusunda düşmanlarının bile takdirini kazanmış olan sevgili Peygamberimizi kendimize örnek ve rehber edinelim. Onun şu hadis-i şerif’ini aklımızdan hiç çıkarmayalım: "Kişinin kalbi doğru olmadıkça imanı doğru olmaz. Dili doğru olmadıkça kalbi doğru olmaz.  Komşusu, kötülüğünden emin olmadıkça da kişi cennete giremez"[4]
Hutbemi Fussilet Sûresinin 30. ayetinin meâliyle bitiriyorum: "Þüphesiz "RabbimizAllah'tır" deyip de, dosdoğru olanlar var ya, onların üzerine akın akın melekler iner ve derler ki: "Korkmayın, üzülmeyin, size vaat edilen cennetle sevinin!"Dürüstlük Mutluluktur

Yazan: Latif UNAL


     Sözlüklerde “ahlaki ve etik kaidelere bağlılık, sağlam ahlaki karakter, sözünde ve davranışlarında doğruluktan ayrılmamak” şeklinde tanımlanan dürüstlük, huzurun ve kendiyle barışık olmanın, kısacası mutluluğun bir gereğidir.Dürüstlüğün, etkili ve saygın olmayı arzu eden herkes için vazgeçilmez bir önemi vardır.


Bu itibarla bir kişinin itibarlı ve saygın oluşu dürüst olduğunu göstermez. Bu ikisi farklı şeylerdir.

Durust kisiler dürüstlükten taviz vermezler ve hiçbir şey onları satın alamaz.

Dürüst olabilmek en başta kendimize karşı dürüstlükle başlar. Böyle olunca başkalarına da tam anlamıyla dürüst olunabilir.

Dürüstlük, iki yüzlü olmamak, yani kisinin kendisi için bir yüzu, başkaları için başka bir yüzu olmamasi demektir.

Dürüst kişiler yalan söylemeyi gerçeklerin çarpıtılması olarak gördükleri için aldatıcı tavırlar içine girmezler.

Durust kisiler başkalarını korumak amacıyla olayları çarpıtmayı da reddederler.

Herkesin muhakkak kusurları olacaktır. Ancak insanlara karşı açık olup zaaflarını kabul eden durust insanlarin samimiyeti ve dürüstlüğü takdir edilecektir.

Böylece insanlar, böyle kişilerle daha rahat ilişki kuracaklardır.

Dürüst olanlar verdikleri sözleri yerine getirirler. Yapamayacakları vaatlerde bulunmazlar. Bir şeyi yapacaklarını söylediklerinde bunun için uğraşırlar.

Durust kisiler başka insanların başarılı olmasına yardımcı olurlar, onların yollarını açarlar. Başkalarına destek verdiklerini de açıkça söylerler.

Durust kisiler başkalarına kendilerinden ve zamanlarından bir şeyler vererek ilgilenirler, “Insanların en hayırlısı başkalarına faydalı olanlardır” prensibini rehber edinirler.
Onlar alıcı olmaktan çok vericidirler.

Durust kisiler küçük şeyleri önemserler. Küçük ayrıntıda doğru davranırlarsa ahlaki ve etik olarak da doğru yolda olacaklarını bilirler.

Durust kisiler kendilerine yapılmasını istemedikleri bir şeyin başkasına yapılmasını istemedikleri gibi engel de olurlar.

Dürüstlük insana neler kazandirir:

Dürüstlük en iyi dostumuzdur, en sadık arkadaşımızdır.

Yalnız kaldığımızda, kendimizi dinlediğimizde içimizi huzurla doldurur.

Aynı zamanda başkalarının bize güvenmesine imkan tanır.

Güven ise kişisel ve mesleki ilişkilerin iyi olmasında en önemli faktördür.

Dürüstlüğün, aynı zamanda mutluluğun ve kendimizle barışık olmanın anahtarıdir.
 
DOÇ. DR. Sefa SAYGILI

http://daussila.wordpress.com/category/kisisel-gelisim/durustluk-ve-yalan/


     
Sevgili dostlar şimdi durup dururken bu yazıyı neden yazdım ? forum yönetimi olarak gördüğümüz bazı sıkıntılarımız var yukardaki yazı ile ilgili bir kaç gün içinde yeni bir karar almak durumundayız bunu yüz yüze geldiğimiz bir çok yerde daha öncede konuşmuştuk bu yazı alınacak kararın ana gerekçesi olarak sayfaya atıldı Bizler bir çoğumuz samimi olarak sanaldan reel'e geçtik ama hala geçemeyenler var bu kararı bir kaç gün içinde sizlere açıklayacagım  ve gerçekten samimi olanların uyacagını biliyorum Bu Forumda amacımız Sevgi-Saygı-Hoşgörü ve Dürüslük üzerine kuruludur,Genel Ahlak yapımız Atadan gördüğümüz Ustaya Büyüğe saygıyı hatırlatmak istedim,Ýmza bölümlerine doğum tarihlerinin yazılmasını neden mecburi koştuk ?


Saygılarımla
Ali İŞLEMECİ
A Rh + 1961  İSTANBUL

Çevrimdışı Cem ALOĞLU

 • Dost Avcı
 • *****
 • İleti: 240
 • Karma: 0
 • " SEVGİ-SAYGI-HOŞGÖRܓ "
      Ýkiyüzlülüğü kısaca, duyduğundan, bildiğinden, inandığından, benimsemiş bulunduğundan ve olduğundan başka türlü görünerek nefsani bir sonucu, bencilce bir çıkarı elde etmek çabası olarak tanımlayabiliriz.   

 Sözlüklerde “ahlaki ve etik kaidelere bağlılık, sağlam ahlaki karakter, sözünde ve davranışlarında doğruluktan ayrılmamak” şeklinde tanımlanan dürüstlük.

        Hangisini kendinize yakıştırırsanız yakıştırın.. ;)

         Kaptanım eline yüreğine sağlık ,her şey net ve açık.Önemli olan sanırım dürüst olarak insanın kendini değerlendirebilmesidir.Ne yazıkki çoğumuz kendimizin farkında değiliz ama öle dostlarımız olsunki ,bizlere bizim göremediğimizi söylesin hatalarımızı görebilelim..
Cem ALOĞLU
A Rh + 1968 Karamürsel KOCAELİ

Çevrimdışı Cengiz BUDAK

 • Dost Avcı
 • *****
 • İleti: 9286
 • Karma: 0
 • BܓYܓK LOKMA YUT BܓYܓK LAF ETME
Paylaşım için teşekkürler Kaptanım.Herkes kendine yakışanı seçer.
Bu isimlerimizin yanına birde vesikalık fotolarımızı koysak kişiyi tanımak açısından.
Cengiz BUDAK
A Rh + 1962 KOCAELİ  


Çevrimdışı Arslan BOZKURT

 • Dost Avcı
 • *****
 • İleti: 4807
 • Karma: 0
Kaptanım paylaşım için teşekkürler..
Arslan BOZKURT
A Rh - 1980  Havza SAMSUN


Çevrimdışı Yusuf KAŞIKÇI

 • Dost Avcı
 • *****
 • İleti: 1042
 • Karma: 0
      Ýkiyüzlülüğü kısaca, duyduğundan, bildiğinden, inandığından, benimsemiş bulunduğundan ve olduğundan başka türlü görünerek nefsani bir sonucu, bencilce bir çıkarı elde etmek çabası olarak tanımlayabiliriz.   

 Sözlüklerde “ahlaki ve etik kaidelere bağlılık, sağlam ahlaki karakter, sözünde ve davranışlarında doğruluktan ayrılmamak” şeklinde tanımlanan dürüstlük.

        Hangisini kendinize yakıştırırsanız yakıştırın.. ;)

         Kaptanım eline yüreğine sağlık ,her şey net ve açık.Önemli olan sanırım dürüst olarak insanın kendini değerlendirebilmesidir.Ne yazıkki çoğumuz kendimizin farkında değiliz ama öle dostlarımız olsunki ,bizlere bizim göremediğimizi söylesin hatalarımızı görebilelim..
Ali kaptanın , Cem kardeşimizin ve yönetininin bu yazdıklarını çok düşünmemiz gerekmiyor,huzurlu sohbetler muhabbetler edebilmemiz için biz üyelerede büyük görevler düşüyor,ben şahsım adına bu istenenlere uyacağıma sitemiz için gerekli olduğuna inananlardanım.
Gerekirse tokat atana diğer güzünü çevirip birde bu tarafa at diyerek huzuru sağlamış olurum düşünçesindeyim.
Siz kardeşlerime görvinizde kolaylıklar dilerim.Hatalı kelimem varsa af ola.Tüm Avcı kardeşlerime sevğive selamlarımı sunarım.
      Kaptanım kardeşim paylaşımın için ayrıca Teşekkürler.
Yusuf KAŞIKÇI
A Rh + 1950 Tarsus MERSİN


Çevrimdışı Serkan KARTALKAYA

 • Dost Avcı
 • *****
 • İleti: 4499
 • Karma: 0
  abi DÜRÜSTLÜK VE SAMÝMÝYET DOSTLUK,ARKADAÞLIK BUNLAR
   MÜSLÜMAN BÝR TÜRKTE OLMASI ZORUNLU OLAN ÖÐELER DEÐÝLMÝ ZATEN
    AMMMAAA VELAKÝN   bu zamanda çooook az malesef....
ali abım emeklerıne saglık paylasım icin tesekkurler
Serkan KARTALKAYA
A Rh + 1982 Kağıthane İSTANBUL      

Çevrimdışı Faruk AYDOĞAR

 • Dost Avcı
 • *****
 • İleti: 469
 • Karma: 0
 • Eskişehir Tepebaşı Avcılar Derneği
Bunların hepsi insanlarda mevcut, birilerinde bazıları yok, birilerinde bazıları yok.
Faruk AYDOĞAR
A Rh + 1982 ESKİŞEHİR
Eskişehir Tepebaşı Avcılar Derneği

Çevrimdışı Faik TUFAN

 • Dost Avcı
 • *****
 • İleti: 3110
 • Karma: 0
 • İnandığı Gibi Yaşamayan Yaşadığına İnanmaya Başlar
Faik TUFAN           0 530 566 8626
0 Rh + 1972 Lüleburgaz KIRKLARELİ   


Çevrimdışı Yahya BUDAK

 • Dost Avcı
 • *****
 • İleti: 3356
 • Karma: 0
Kaptanım paylaşım için teşekkürler
Yahya BUDAK
A Rh + 1965 KOCAELİ


Çevrimdışı Yusuf KAŞIKÇI

 • Dost Avcı
 • *****
 • İleti: 1042
 • Karma: 0
Hayatta öyle acımasız kişiler varki,ummadığın anda,ummadığın kişiler sana öyle bir çelme atarki şaşırıp kalıyorsun...ve Sende mi demeden kendini alıkoyamıyorsun ve son söz YAZIKLAR OLSUN,,,Ooluyor .
         Bizleri yazıklar olsun dedittirecek kişilerle karşılaştırmasın,Cenabı Allah iki yüzlülerle karşılaştırmasın birdaha.
Yusuf KAŞIKÇI
A Rh + 1950 Tarsus MERSİN


Çevrimdışı Kenan PAZARLI

 • Dost Avcı
 • *****
 • İleti: 2700
 • Karma: -1
paylaşım için teşekkürler kaptanım , samimiyet - dürüstlük -   hoşgörü - arkadaşlık  bular çok büyük erdemlerdir ve çok önemlidir bence her insanda olması gerekir...
Kenan PAZARLI
B Rh + 1967 B.Çekmece İSTANBUL


Çevrimdışı Güneş GܓNEYSU

 • Dost Avcı
 • *****
 • İleti: 253
 • Karma: 0
Kaptan,emeklerin ve paylaşımın için teşekkürler.
Güneş GܓNEYSU
0 Rh +   1956   ÇANAKKALE